08 01 2015
16. 7. – 27. 9. 2009

16. 7. – 27. 9. 2009
Muzeum moderního umění | Kabinet, Salon

Výstava představí Josefa Čapka jako jednu z nejvýraznějších osobností, jež zasáhly do vývoje české knižní kultury ve 20. století. Čapkova knižní tvorba zahrnuje na stovky knižních obálek a ilustrací, jeho typickým výrazovým prostředkem se stal linoryt. Josef Čapek si vytvořil svůj vlastní, dynamický styl se smyslem pro moderní zkratku a s důrazem položeným na užitkový charakter; vnímal knihu především jako milý předmět každodenní potřeby. Soubor téměř 300 vystavených knih výběrově doplňuje asi 60 obrazů a grafik.