29 03 2016
Pohyby duše (Kresby) 6. 4. – 30. 6. 2016

6. 4. – 30. 6. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | DIVADLO HUDBY

Kresby Jany Peterkové vycházejí z pozorování pohybů těl při setkání lidí, kteří si nechávají stavět konstelace svých rodin. Při vhledech do řádů rodiny a jejich narušení ve vztazích skrze vybrané zástupce se objevuje ještě další dimenze – dimenze ducha. Narušení řádu rodiny se přenáší i na pohyb těla vybraných zástupců v daném prostoru. Vše, co tu je, se nepohybuje samo o sobě. Síla, která vším hýbe, předpokládá vědomí. Každý pohyb, především každý živý pohyb, je vědomým pohybem. Každý pohyb je nakonec pohybem mysli a ducha.

Jana Peterková studovala na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Miloše Šejna s ročními přestupy do ateliéru prof. Vladimíra Kokolii a prof. Milana Knížáka. V letech 2002–2010 působila jako odborný asistent ve Škole konceptuální tvorby prof. Miloše Šejna. 

Její tvorba popisuje stezku postupné sebe-transformace. Vhledy či zkušenosti, jež je tu možné získat, se objevují i v rámci psychologického procesu. Jejím hlavním tématem je zkoumání fyzického, energetického těla ve vztahu k prostoru krajiny a prostoru nekonečna. Tvořit je pro Janu Peterkovou výzva, je to volání po osvobození. 

Součástí práce Jany Peterkové je postupné laborování s různými materiály a prostupování do uměleckých i jiných oborů (kresba, instalace, objekt, tanec-pohyb, oděv, fotografie, alternativní psychologie, performance atd.). 

Zúčastnila se mnoha akcí – výstavy, workshopy, přednášky, krátkodobé učitelské pobyty v zahraničí, autorské přehlídky, veletrhy. 

Její tvůrčí směřování bylo dvakrát oceněno Cenou rektora Akademie výtvarných umění v Praze. V oděvní práci získala Cenu Výtvarník sezóny na Mezinárodním veletrhu módy v Brně. Spolupracovala na realizaci kostýmů pro zahraniční filmové produkce, například pro film Marie Antoinette, USA, kostýmy byly v roce 2006 oceněny Oscarem. 

Jana Peterková tvoří pouze na základě vlastní zkušenosti, které jsou pořád otevřené dalším možnostem zkoumání. 

Výstava se koná ve spolupráci s Centrem ekologických aktivit města Olomouc – Sluňákov, o. p. s.

www.jana-peterkova.cz