02 03 2015
18. 2. — 1. 4. 2015

Divadlo architektury | Ječmen studio | Růžové brýle architekta

18. 2.  1. 4. 2015
Muzeum moderního umění | Divadlo hudby

Zahájení a happening: 18. 2. 2014 v 18 hodin před ohradou u Muzea umění Olomouc
Diskuze Lukáš Blažek (Ječmen studio), Jitka Ressová (Ellement) a Ida a Jakub Chuchlíkovi (iuch): 18. 2. 2014 v 18:45 v Divadle hudby

Zahajujeme činnost Divadla architektury – nové výstavní, diskuzní a přednáškové platformy, která poskytne zázemí pro aktivity týkající se architektury. Připravovaný celoroční program se mimo jiné zaměří na prezentaci současné architektury formou dočasných zásahů vybraných architektů i historiků a teoretiků architektury mladší generace, kteří zprostředkují svou práci i témata, jimiž se dlouhodobě zabývají.

Premiéru obstará happening a výstava olomouckého Ječmen studia, které získalo ocenění Grand Prix architektů 2014 v kategorii novostavba za horský penzion Kraličák v Hynčicích pod Sušinou. Projektem Růžové brýle architekta autoři reagují na volnou a z ulice běžně neviditelnou proluku přiléhající k Muzeu umění Olomouc. Ta se jim stane jevištěm a ulice před ní zase hledištěm. Před plotem, přes celou šíři chodníku bude instalována průchozí rampa, která vyvede chodce na pomyslnou tribunu pod horní hranou plotu, odkud mohou shlížet do proluky. Za plotem autoři pro kolemjdoucí diváky nachystají kukátka, barevná skla s předtištěnými vizemi – možnostmi využití proluky.

Divadelní formou happeningu inscenuje Ječmen studio v prostoru proluky architektonickou vizualizaci moře v Olomouci. Slunící a koupající se figuranti, loď a vlnobití z kulis, kejhání racků, projekce baziliky na Svatém Kopečku na štítu protějšího domu. „Představení“ opatří komentářem architekt Lukáš Blažek a moderátor Michal Vrba. Záznam akce se stane součástí stejnojmenné výstavy v Divadle architektury. Do výstavních prostor v Divadle hudby, které jsou zároveň součástí kavárny, bude vestavěn segment rampy z lešení a projekce záznamu happeningu. 

Happening doprovodí následná diskuze v Divadle hudby, která se bude věnovat problematice veřejného prostoru a volným, dlouhodobě nezastavěným nebo nefunkčním plochám ve městech. O možnostech jejich využití a úprav spolu s konkrétními kladnými příklady budou debatovat Lukáš Blažek z Ječmen studia, Jitka Ressová ze zlínského Ellementu, jež stojí za úspěšnou obnovou zdejšího Gahurova prospektu, a Ida a Jakub Chuchlíkovi z jablonecké kanceláře IUCH, členové občanského sdružení PLAC, věnující se kultivaci veřejného prostoru a krajiny.

Výstava je přístupná vždy hodinu před pořadem v DH nebo po předchozí telefonické domluvě (tel. 585 514 290).