9 : 16 Plynutí času

25 02 2018 - 11 03 2018
Muzeum moderního umění

Veřejná prezentace uměleckých projektů ve formě velkoplošné projekce v prostoru výstavy Jozef Jankovič | Plynutí času 

„9:16 RGB – dvě obrazovky u vstupu do Muzea moderního umění | 26. 02. – 29. 04. 2018 každý den od 21:16 hodin do půlnoci

 Výstava Jozefa Jankoviče v Muzeu umění Olomouc (12. 10. 2017 – 11. 03. 2018) se koná k výročí jeho nedožitých osmdesáti let, kdy uměleckou obec zasáhla zpráva o jeho náhlém úmrtí, a vzdává tak hold této vůdčí osobnosti slovenského sochařství 2. poloviny 20. století. Tím je motivována i otevřená výzva pro umělce, která dává prostor na základě uvedených doporučených okruhů k prezentaci uměleckých projektů, intervencí do veřejného prostoru i volných asociací v návaznosti na osobnost a dílo Jozefa Jankoviče i tematiku sochařství obecně. 

pohyblivý / statický obraz • animace • video • nová média

Doporučené okruhy:

1) Tematika plynutí času a reflexe nastalých změn ve společnosti (socio-kulturní, historické, politické faktory) ve vztahu k individuálnímu jedinci; postkonceptuální vyjádření (elektronický obraz/video v součinnosti s prostorem, objektem, okolním prostředím). 

2) Intervence na tvorbu Jozefa Jankoviče volně rozvíjející jeho originální tvarosloví v rámci vlastního autorského vyjádření. 

3) Využívání postupů z klasických uměleckých disciplín v oblasti nových médií a současných technologií (po vzoru Jankoviče, který se stal jedním z průkopníků počítačové grafiky ve slovenském výtvarném umění).

Participující umělci a projekty:

Radka Bodzevič Doubravová, Hranice, 2017, kombinovaná technika na plátně, video záznam, 05:49 min.
Mohsen Zare, DVLottery, 2015, video art, 03:13 min.
David Bartoš, Čas kolem zdi, 2015, video, 02:41 min.
Jan Kubeš (De Ardoise), The Time, 2017, video, 01:24 min.
Pavel Matoušek, Simulacro do Sismo, 2015, video, 03:38 min.
Lenka Vilhelmová, Dům není sám, 2017, digital video, 01:00 min.
Jan Chlup, Flat Logic – The Book, 2017 (2160×1920), 2014/2017 (4K remastered), digital video, 01:30 min.
Lucia Čarnecká, Ona, 2017, video/animace, 00:51 min.
Zuzana Graus Rudavská, Plynutí času, 2017, video, 02:30 min.
Aleš Svoboda, Kroužení, 2017, digitální projekce, processing, 02:00 min.
Zovinec Bros. (Jozef Žovinec, Martin Žovinec), Transformácia: Developer, Kúpalisko, 2015, CG animace, video, 00:57, 01:06 min.; Sculpturistika 2011, sestřih akcí projektu, 02:30 min.
Jeongsoo Lim, Background, Background, 2017, 2-kanálové video, 05:00 min.

Studenti Katedry sochařství a prostorové tvorby Akademie umění v Banské Bystrici: 
Kristína Doležalová, Nikoleta Gažová, Anna Sigetová, Dominika Šímová, Michal Baláž, Michal Mažáry, Alžběta Mandúchová, Lucia Hunadyová, Karin Gallová, Denisa Lodnánková, Matej Zavodan, Dominik Britanák, Juraj Schikor,
Reinterpretace díla Jozefa Jankoviče Oběti varují z Památníku SNP v Banské Bystrici studenty Katedry sochářství a prostorové tvorby Akademie umění v Banské Bystrici z roku 2016
fotografie: Ivana Sláviková, Eva Masaryková, Marek Galbavý, střih: Eva Masaryková, 2018, 04:16 min.