Tisková zpráva | 1. 6. 2015

Kroměříž | 2. 6. 2015

Nejen monografickou přehlídku díla Josefa Sterna – jednoho nejvýznamnějších malířů 18. století na Moravě, ale také dvě komorní výstavy se veřejnosti otevřou v pátek 5. června v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Při příležitosti Noci galerií bude ze schodiště před Zámeckou obrazárnou na návštěvníky nově shlížet pětimetrový obraz ESCAPE současného malíře Michala Ožibka a přímo v obrazárně se zájemci dozvědí podrobnosti o plánovaném restaurování vybraných obrazů a nábytku z arcibiskupských sbírek, které je financováno z tzv. norských fondů.

Postmoderní Pieta, s níž Michal Ožibko (* 1981) zakončil v roce 2011 studia na pražské Akademii, dosahuje monumentálních rozměrů, konkrétně pět na čtyři metry. „Obraz se svou moderně klasickou formou a silným duchovním obsahem obrací na široké publikum návštěvníků zámku. Instalací tohoto hyperrealistického díla v barokní architektuře chceme přispět k diskuzi na téma vystavování moderního a současného umění v historických prostorách,“ vysvětlil Miroslav Kindl z Arcidiecézního muzea Kroměříž, které výstavy na zámku pořádá. Dílo šumperského rodáka podle něj propojuje tradici duchovního malířství v arcibiskupských sbírkách se současností.

Expozice v připravovaném kabinetu kresby a grafiky návštěvníkům zámecké obrazárny představí restaurování vybraných obrazů a nábytku, které bude v následujících měsících financováno z tzv. norských fondů. Projekt za téměř 19 milionů korun zahrnuje práce na 36 obrazech, 28 kusech historického nábytku a zhotovení 15 unikátních ochranných klimarámů a klimatizované vitríny. Mezi nejcennější obrazy, které se dočkají nutných oprav, patří dílo J. H. Schönfelda Camilius vydává falerským hochům nevěrného učitele či obraz Vidění sv. Štěpána od J. K. Lišky. Do projektu jsou také zahrnuty obrazy M. A. Lublinského, R. Megancka, L. Bassana i barokních kopií obrazů evropských mistrů Rubense nebo Caravaggia. „Z nábytku byl k restaurování vybrán například soubor nábytku z takzvaného Zimního bytu, který je kvalitním příkladem nábytkářského umění 19. století,“ uvedl Kindl.

Obě výstavy budou zahájeny při příležitosti kroměřížské Noci galerií v pátek 5. června v 17 hodin a potrvají do 4. října.