Tisková zpráva | 27. 1. 2016

Olomouc, 27. 1. 2016

V roce 2015 Muzeum umění Olomouc uspořádalo 46 krátkodobých výstav, a to včetně výstav přecházejících z roku 2014 a komorních výstav v kavárnách Café ´87, Amadeus a v Divadle hudby. Návštěvníci muzeu mohli zhlédnout také 5 stálých expozic.

Nejúspěšnější výstavou roku z hlediska celkové návštěvnosti byla přehlídka díla světoznámého sochaře a olomouckého rodáka Ivana Theimera. Celkem si ji prohlédlo 19 518 lidí. Výstava nazvaná Via Lucis se odehrávala z větší části ve stálé expozici Arcidiecézního muzea, mezi díly starých mistrů. Prostory stálé expozice jsme využili pro aktuální výstavu vůbec poprvé a zájem o tuto formu oživení stálé expozice je pro muzeum inspirativní i do budoucna. S největší pravděpodobností se ke konfrontaci aktuální výtvarné kultury a starého umění budeme vracet.

Z hlediska denní návštěvnosti však nejvíce uspěla výstava Tajemné dálky / Symbolismus v českých zemích 1880 – 1914, kterou si denně prohlédlo v průměru 144 návštěvníků. Mezinárodní projekt, který vznikl ve spolupráci s Mezinárodním centrem kultury v Krakově a z Olomouce se stěhoval do Národní galerie v Praze, představil vůbec poprvé samostatně fenomén českého symbolismu. Více než 300 exponátů pocházelo z veřejných i soukromých sbírek nejen z České republiky, ale i Německa a Norska. Autorem koncepce výstavy i stejnojmenné publikace byl renomovaný historik umění a kurátor Otto M. Urban. Úspěch výstavy poukazuje mj. na fakt, že umění „fin de siècle“ se stále těší velkému zájmu diváků. 

Nejvíce návštěvníků v jeden den pak do muzejních objektů zavítalo 15. května díky Olomoucké muzejní noci – celkem 2158 (Muzeum moderního umění – 1483; Arcidiecézní muzeum Olomouc – 675).

Celková návštěvnost výstav MUO v roce 2015: 201 605

– z toho Muzeum moderního umění 72 839 (krátkodobé výstavy + stálá expozice + výstavy v Café 87 a v Divadle hudby), Arcidiecézní muzeum Olomouc 77 803 (krátkodobé výstavy + stálá expozice + výstavy v Café Amadeus), Arcidiecézní muzeum Kroměříž 50 963 (krátkodobé výstavy + stálé expozice)

Nejúspěšnější výstavy MUO v roce 2015 z hlediska celkové návštěvnosti:

Ivan Theimer / Via Lucis
25. 9. – 16. 11. 2014 (Arcidiecézní muzeum Olomouc – Galerie); 25. 9. 2014 – 14. 6. 2015 (Arcidiecézní muzeum Olomouc – stálá expozice)
19 518 návštěvníků

Tajemné dálky / Symbolismus v českých zemích 1880 – 1914
6. 11. 2014 – 22. 2. 2015, Muzeum moderního umění – Trojlodí
13 492 návštěvníků

Nejúspěšnější výstavy MUO v roce 2015 z hlediska denní návštěvnosti:

Tajemné dálky / Symbolismus v českých zemích 1880 – 1914
6. 11. 2014 – 22. 2. 2015, Muzeum moderního umění
Celková návštěvnost: 13492
Průměrná denní návštěva: 144

Jiří Šalamoun | No tohle?!
29. 1. – 17. 5. 2015, Muzeum moderního umění
Celková návštěvnost: 11183
Průměrná denní návštěva: 120

Křivákova pieta / Restaurování
23. 4. – 4. 10. 2015, Arcidiecézní muzeum Olomouc
Celková návštěvnost: 14273
Průměrná denní návštěva: 101

Ivan Theimer / Via Lucis
25. 9. 2014 – 14. 6. 2015, Arcidiecézní muzeum Olomouc
Celková návštěvnost: 19 518
Průměrná denní návštěva: 86