Vojtěch Radakulan

Vojtěch Radakulan (Česká republika)

*1991 (Česká republika)
studium: Akademie výtvarných umění (Praha, 2010–2017), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2013–2018), Fakulta elektrotechnická ČVUT (2021–)
žije a působí v Praze

Vojtěch Radakulan pracuje v oblastech volného umění, architektury a interaktivní počítačové grafiky. Jádrem jeho práce je zkoumání simulací a tvoření fikčních světů za pomocí kresby, textu, fyzických instalací, herních enginů či renderovacích programů. V rámci těchto světů poskytuje Radakulan návštěvníkům prostor hrát si na něco či někoho jiného a pokusit se vidět složitá témata jako nové technologie, asymetrické vztahy či globalizační problémy z perspektivy jiného člověka, počítače nebo třeba šišky. 

Tak jako kdyby domy byly klávesami, 2024

Interaktivní počítačová instalace založená na interakci lidí s na míru vyrobeným ovládacím prvkem, který připomíná klávesnici. Klávesami jsou modely domů z historie, současnosti a budoucnosti Olomouce. Při stisku klávesy se virtuální dvojník na obrazovce promáčkne jako klávesa a pronese něco o tom, jaký je. Co se v začátku může zdát jako zvláštní verze informační tabule, se po chvíli zvrtne. Na připojené obrazovce dům ožije a začne reagovat. Každý dům to má ale trochu jinak. Co chtějí všechny domy dohromady, není zcela jasné, většina chce ale zůstat stát. Některé domy se tak mění stiskem tlačítka, jiné kladou odpor, utečou, chtějí, aby hráč zboural jiný dům, bonzují, či se dají s návštěvníkem do řeči. Domy jsou tak spíše osoby, hráči, než nějaké kusy a tvary z cihel, ostatně tak jako v našem běžném životě. Záleží tak na každém z návštěvníků, jak moc chce ovlivňovat toto podivné město a jakou strategii k hraní si s městem zvolí.