AKTUALITA | 16. 4. 2018 Univerzita Palackého, Národní památkový ústav ČR a Muzeum umění Olomouc jsou partnery na novém projektu Arteca, který propojí historiky umění s chemiky a fyziky. Jejich úkolem je najít nové metody ochrany památek.

AKTUALITA | 16. 4. 2018

Projekt Arteca, na němž se podílí kromě Univerzity Palackého (UP) také Národní památkový ústav ČR a Muzeum umění Olomouc, spojuje historiky věnující se teoriím ochrany památek na katedře dějin umění Filozofické fakulty UP s odborníky z fyzikálně-chemického výzkumu v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Přírodovědecké fakulty UP.

Nově vzniklý třicetičlenný tým má za úkol objevit nové vědecké metody a postupy, které by poté mohly sloužit v praxi při ochraně a restaurování památek.

„Naším úkolem jsou analýzy materiálů z historických děl, které je historikům umění pomohou zasadit do určitého kontextu. Dodají jim potřebné informace o díle samém nebo poznatky významné pro jeho restaurování či rekonstrukci. Existuje řada fyzikálně-chemických metod, které lze pro průzkum těchto děl použít,“ přiblížil Karel Lemr z RCPTM.

„Budeme také vyvíjet metody, které spojí více analytických technik dohromady a umožní nám získat komplexnější informace o vzorku,“ poznamenal Lemr. 

Historici umění tak budou mít díky novým přírodovědným výzkumným postupům možnost seznámit se hlouběji se zkoumanými díly. Začne je kromě obsahové stránky více zajímat i stránka materiální. Budou objasňovat, z jakého materiálu je dané dílo složeno, jaké barvy měl tvůrce k dispozici i odkud pocházely pigmenty, ze kterých je vytvořil.

„Všechny informace spolu s využitím nejmodernější technologie a techniky nám poodhalí tehdejší umělecké technické postupy. Díky novým poznatkům zlepšíme péči o naše památky i umělecká díla,“ dodala vedoucí výzkumného týmu Jana Michalčáková.