Pro vozíčkáře

Zde najdete mapku s přístupností Muzea moderního umění a Arcidiecézního muzea Olomouc pro návštěvníky s omezenou mobilitou. Před návštěvou či při návštěvě prosím kontaktujte naše pokladní v jednotlivých objektech.

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ je bezbariérové prostřednictvím schodolezu (informace v pokladně), popřípadě s využitím služebního výtahu (je lepší se předem dohodnout telefonicky v pokladně) . Součástí muzea je i CENTRAL, který je díky plošině ve vstupu a výtahu uvnitř budovy bezbariérový; je zde také WC pro imobilní osoby.

Telefonní kontakt do pokladny Muzea moderního umění:  585 514 241


ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC je bezbariérové včetně sociálního zařízení. Výjimkou je 1. patro Zdíkova paláce – prohlídka románských oken je ve středověké památce přístupná výhradně po točitém schodišti. 

Telefonní kontakt do pokladny Arcidiecézního muzea Olomouc: 585 514 190

Zde najdete mapku s přístupností Muzea moderního umění a Arcidiecézního muzea Olomouc pro návštěvníky s omezenou mobilitou. Před návštěvou či při návštěvě prosím kontaktujte naše pokladní v jednotlivých objektech.

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ je bezbariérové prostřednictvím schodolezu (informace v pokladně), popřípadě s využitím služebního výtahu (je lepší se předem dohodnout telefonicky v pokladně) . Součástí muzea je i CENTRAL, který je díky plošině ve vstupu a výtahu uvnitř budovy bezbariérový; je zde také WC pro imobilní osoby.

Telefonní kontakt do pokladny Muzea moderního umění:  585 514 241


ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC je bezbariérové včetně sociálního zařízení. Výjimkou je 1. patro Zdíkova paláce – prohlídka románských oken je ve středověké památce přístupná výhradně po točitém schodišti. 

Telefonní kontakt do pokladny Arcidiecézního muzea Olomouc: 585 514 190

Informace pro vozíčkáře
Informace pro vozíčkáře