Muzeum bez bariér

Snažíme se bourat možné překážky mezi muzeem a lidmi, kteří mají ztížené možnosti nás navštívit.

Najdete zde informace týkající se bezbariérového přístupu do budov Muzea umění Olomouc. Výstavy a expozice jsou v historických objektech, což ovlivňuje i možnosti jejich plného zpřístupnění.

Odstraňujeme také komunikační bariéry. Proto nabízíme základní informace ve znakovém jazyce pro neslyšící, ve zjednodušené formě snadného čtení či pro nevidomé a slabozraké.

Snažíme se bourat možné překážky mezi muzeem a lidmi, kteří mají ztížené možnosti nás navštívit.

Najdete zde informace týkající se bezbariérového přístupu do budov Muzea umění Olomouc. Výstavy a expozice jsou v historických objektech, což ovlivňuje i možnosti jejich plného zpřístupnění.

Odstraňujeme také komunikační bariéry. Proto nabízíme základní informace ve znakovém jazyce pro neslyšící, ve zjednodušené formě snadného čtení či pro nevidomé a slabozraké.

Piktogram pro nevidomé
Piktogram pro nevidomé
Piktogram pro vozíčkáře
Piktogram pro vozíčkáře
Piktogram pro nevidomé
Piktogram pro nevidomé
Piktogram pro vozíčkáře
Piktogram pro vozíčkáře