Muzeum bez bariér

Snažíme se bourat možné překážky mezi muzeem a lidmi, kteří mají ztížené možnosti nás navštívit.

Najdete zde informace týkající se bezbariérového přístupu do budov Muzea umění Olomouc. Výstavy a expozice jsou v historických objektech, což ovlivňuje i možnosti jejich plného zpřístupnění.

Odstraňujeme také komunikační bariéry. Proto nabízíme základní informace ve znakovém jazyce pro neslyšící, ve zjednodušené formě snadného čtení či pro nevidomé a slabozraké.

Snažíme se bourat možné překážky mezi muzeem a lidmi, kteří mají ztížené možnosti nás navštívit.

Najdete zde informace týkající se bezbariérového přístupu do budov Muzea umění Olomouc. Výstavy a expozice jsou v historických objektech, což ovlivňuje i možnosti jejich plného zpřístupnění.

Odstraňujeme také komunikační bariéry. Proto nabízíme základní informace ve znakovém jazyce pro neslyšící, ve zjednodušené formě snadného čtení či pro nevidomé a slabozraké.

Piktogram pro neslyšící
Piktogram pro neslyšící
Piktogram pro nevidomé
Piktogram pro nevidomé
Piktogram pro vozíčkáře
Piktogram pro vozíčkáře
Piktogram pro neslyšící
Piktogram pro neslyšící
Piktogram pro nevidomé
Piktogram pro nevidomé
Piktogram pro vozíčkáře
Piktogram pro vozíčkáře