Cesty za uměním

OBJEVTE DVĚ STAROBYLÉ PERLY HANÉ → OLOMOUC A KROMĚŘÍŽ / VYDEJTE SE PO STOPÁCH OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ

Máte rádi architektonické památky a výtvarné umění? Hledáte tip na výlet? Využijte nabídku, která Vás díky jedné vstupence zavede do olomouckého Arcibiskupského paláce, Arcidiecézního muzea Olomouc i do Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, které ukrývají skutečné umělecké skvosty včetně toho nejslavnějšího – Tizianova obrazu Apollo a Marsyas. Tato nabídka platí pouze od 1. května do 30. září.

Máte rádi architektonické památky a výtvarné umění? Hledáte tip na výlet? Využijte nabídku, která Vás díky jedné vstupence zavede do olomouckého Arcibiskupského paláce, Arcidiecézního muzea Olomouc i do Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, které ukrývají skutečné umělecké skvosty včetně toho nejslavnějšího – Tizianova obrazu Apollo a Marsyas. Tato nabídka platí pouze od 1. května do 30. září.

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC V OLOMOUCI

Nejrozsáhlejší rezidenční objekt v historickém jádru města Olomouce.

Pohled do Červeného sálu v olomouckém Arcibiskupském paláci.

Jediný zámecký prostor v Olomouci, který hostil Marii Terezii a stal se svědkem nástupu Františka Josefa I. na císařský trůn.

Původní renesanční palác postavil v první polovině 16. století biskup Stanislav Thurzo. Barokní tvary mu vtiskl biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna ve druhé polovině 17. století.

Dnešní podobu i výzdobu dostal palác po požáru roku 1904. Po důkladné rekonstrukci byl palác na jaře roku 2011 zpřístupněn veřejnosti jako prohlídkový objekt.

Palác je dodnes sídlem olomouckého arcibiskupa.

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC V OLOMOUCI

Nejrozsáhlejší rezidenční objekt v historickém jádru města Olomouce.

Pohled do Červeného sálu v olomouckém Arcibiskupském paláci.

Jediný zámecký prostor v Olomouci, který hostil Marii Terezii a stal se svědkem nástupu Františka Josefa I. na císařský trůn.

Původní renesanční palác postavil v první polovině 16. století biskup Stanislav Thurzo. Barokní tvary mu vtiskl biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna ve druhé polovině 17. století.

Dnešní podobu i výzdobu dostal palác po požáru roku 1904. Po důkladné rekonstrukci byl palác na jaře roku 2011 zpřístupněn veřejnosti jako prohlídkový objekt.

Palác je dodnes sídlem olomouckého arcibiskupa.

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC

Rozkládá se v místech někdejšího olomouckého hradu, na jehož základech později vznikla rezidence kapitulních děkanů.

Součástí muzea je také objekt románského Zdíkova paláce, který vznikl v první polovině 12. století v těsném sousedství baziliky sv. Václava.

Po požáru ve druhé polovině 13. století vznikla v přízemí gotická křížová chodba a rajský dvůr, v prvním patře dodnes zůstala zachována původní stavba s bohatou ornamentální výzdobou románských oken.

Fotografie kočáru ze stálé expozice Ke slávě a chvále v Arcidiecézním muzeu

Arcidiecézní muzeum vzniklo v roce 1997 díky dohodě mezi státem a katolickou církví. Metropolitní kapitula poskytla prostory, Arcibiskupství olomoucké své unikátní sbírky a Muzeum umění Olomouc se jako státní příspěvková organizace stará o provoz areálu, kulturní program a umělecká díla z arcibiskupských sbírek i jednotlivých farností.

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC

Rozkládá se v místech někdejšího olomouckého hradu, na jehož základech později vznikla rezidence kapitulních děkanů.

Součástí muzea je také objekt románského Zdíkova paláce, který vznikl v první polovině 12. století v těsném sousedství baziliky sv. Václava.

Po požáru ve druhé polovině 13. století vznikla v přízemí gotická křížová chodba a rajský dvůr, v prvním patře dodnes zůstala zachována původní stavba s bohatou ornamentální výzdobou románských oken.

Fotografie kočáru ze stálé expozice Ke slávě a chvále v Arcidiecézním muzeu

Arcidiecézní muzeum vzniklo v roce 1997 díky dohodě mezi státem a katolickou církví. Metropolitní kapitula poskytla prostory, Arcibiskupství olomoucké své unikátní sbírky a Muzeum umění Olomouc se jako státní příspěvková organizace stará o provoz areálu, kulturní program a umělecká díla z arcibiskupských sbírek i jednotlivých farností.

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI

Historie zámku je spjata s působením olomouckých biskupů a arcibiskupů, kteří jej postupně upravovali od středověkého sídla přes renesanční zámek až k baroknímu komplexu opevněného paláce se dvěma okrasnými zahradami – Květnou a Podzámeckou zahradou.

Obrazárna Arcibiskupského zámku v Kroměříži s Tizianovým obrazem Apollo a Marsyas

K největšímu rozkvětu došlo za episkopátu biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Na tyto snahy poté navázala celá řada dalších osobností z řad olomouckých biskupů a arcibiskupů.

V roce 1998 byly zámek a zahrady zapsány na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Dnes patří zámek a Podzámecká zahrada opět Arcibiskupství olomouckému, Květná zahrada není součástí zámeckého prohlídkového okruhu, protože je ve správě Národního památkového ústavu. O bohaté umělecké arcibiskupské sbírky – knihovnu, hudební archiv, sbírku mincí a medailí či obrazů – pečuje Muzeum umění Olomouc.

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI

Historie zámku je spjata s působením olomouckých biskupů a arcibiskupů, kteří jej postupně upravovali od středověkého sídla přes renesanční zámek až k baroknímu komplexu opevněného paláce se dvěma okrasnými zahradami – Květnou a Podzámeckou zahradou.

Obrazárna Arcibiskupského zámku v Kroměříži s Tizianovým obrazem Apollo a Marsyas

K největšímu rozkvětu došlo za episkopátu biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Na tyto snahy poté navázala celá řada dalších osobností z řad olomouckých biskupů a arcibiskupů.

V roce 1998 byly zámek a zahrady zapsány na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Dnes patří zámek a Podzámecká zahrada opět Arcibiskupství olomouckému, Květná zahrada není součástí zámeckého prohlídkového okruhu, protože je ve správě Národního památkového ústavu. O bohaté umělecké arcibiskupské sbírky – knihovnu, hudební archiv, sbírku mincí a medailí či obrazů – pečuje Muzeum umění Olomouc.


VELKÝ OKRUH*

Arcibiskupský palác + Arcidiecézní muzeum Olomouc + Arcibiskupský zámek v Kroměříži**

VSTUPNÉ

 • základní               550 Kč
 • snížené                350 Kč
 • rodinné                1395 Kč
  (2 dospělí + 2 děti)

VSTUPNÉ

 • základní               550 Kč
 • snížené                350 Kč
 • rodinné                1395 Kč
  (2 dospělí + 2 děti)

* Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů v deseti po sobě následujících dnech včetně dne zakoupení (nezapočítává se pondělí, kdy je zavřeno).
** Na zámku platí vstupenka pouze na prohlídku Obrazárny a Klenotnice ve druhém patře.

VELKÝ OKRUH*

Arcibiskupský palác + Arcidiecézní muzeum Olomouc + Arcibiskupský zámek v Kroměříži**

VSTUPNÉ

 • základní               550 Kč
 • snížené                350 Kč
 • rodinné                1395 Kč
  (2 dospělí + 2 děti)

VSTUPNÉ

 • základní               550 Kč
 • snížené                350 Kč
 • rodinné                1395 Kč
  (2 dospělí + 2 děti)

* Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů v deseti po sobě následujících dnech včetně dne zakoupení (nezapočítává se pondělí, kdy je zavřeno).
** Na zámku platí vstupenka pouze na prohlídku Obrazárny a Klenotnice ve druhém patře.

MALÝ OKRUH*

Arcibiskupský palác + Arcidiecézní muzeum Olomouc

VSTUPNÉ

 • základní               325 Kč
 • snížené                200 Kč
 • rodinné                720 Kč
  (2 dospělí + 2 děti)

VSTUPNÉ

 • základní               325 Kč
 • snížené                200 Kč
 • rodinné                720 Kč
  (2 dospělí + 2 děti)

* Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů ve dvou po sobě následujících dnech včetně dne zakoupení (nezapočítává se pondělí, kdy je zavřeno).

MALÝ OKRUH*

Arcibiskupský palác + Arcidiecézní muzeum Olomouc

VSTUPNÉ

 • základní               325 Kč
 • snížené                200 Kč
 • rodinné                720 Kč
  (2 dospělí + 2 děti)

VSTUPNÉ

 • základní               325 Kč
 • snížené                200 Kč
 • rodinné                720 Kč
  (2 dospělí + 2 děti)

* Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů ve dvou po sobě následujících dnech včetně dne zakoupení (nezapočítává se pondělí, kdy je zavřeno).


Otevírací doba Arcibiskupského paláce

Arcibiskupský palác v Olomouci - piktogram
 • KVĚTEN–ZÁŘÍ
  úterý až neděle + státní svátky:
  10.00–12.00 a 12.00–17.00
 • KVĚTEN–ZÁŘÍ
  úterý až neděle + státní svátky:
  10.00–12.00 a 12.00–17.00

Kontakt: 587 405 421

www.arcibiskupskypalac.cz

Otevírací doba Arcibiskupského paláce

Arcibiskupský palác v Olomouci - piktogram
 • KVĚTEN–ZÁŘÍ
  úterý až neděle + státní svátky:
  10.00–12.00 a 12.00–17.00
 • KVĚTEN–ZÁŘÍ
  úterý až neděle + státní svátky:
  10.00–12.00 a 12.00–17.00

Kontakt: 587 405 421

www.arcibiskupskypalac.cz

Otevírací doba Arcidiecézního muzea

Piktogram Arcidiecézní muzeum Olomouc
 • CELOROČNĚ
  úterý až neděle
  10:00–18:00
 • CELOROČNĚ
  úterý až neděle
  10:00–18:00

Pokladna: 585 514 241

www.muo.cz

Otevírací doba Arcidiecézního muzea

Piktogram Arcidiecézní muzeum Olomouc
 • CELOROČNĚ
  úterý až neděle
  10:00–18:00
 • CELOROČNĚ
  úterý až neděle
  10:00–18:00

Pokladna: 585 514 241

www.muo.cz

Otevírací doba Arcibiskupského zámku

Piktogram zámek Kroměříž
 • KVĚTEN
  úterý až pátek: 9:30–16:00
  víkendy + státní svátky: 8:30–17.00
 • ČERVEN
  úterý až neděle: 8:30–17:00
 • ČEVENEC, SRPEN
  úterý až neděle: 8:30–18:00
 • ZÁŘÍ
  úterý až neděle: 9:30–17:00

Pokladna: 608 199 470

www.zamek-kromeriz.cz

Otevírací doba Arcibiskupského zámku

Piktogram zámek Kroměříž
 • KVĚTEN
  úterý až pátek: 9:30–16:00
  víkendy + státní svátky: 8:30–17.00
 • ČERVEN
  úterý až neděle: 8:30–17:00
 • ČEVENEC, SRPEN
  úterý až neděle: 8:30–18:00
 • ZÁŘÍ
  úterý až neděle: 9:30–17:00

Pokladna: 608 199 470

www.zamek-kromeriz.cz