AKTUALITA | 19. 8. 2015 V rozvíjení spolupráce s významnými kulturními institucemi v Evropě úspěšně pokračuje Muzeum umění Olomouc...

AKTUALITA | 19. 8. 2015

V rozvíjení spolupráce s významnými kulturními institucemi v Evropě úspěšně pokračuje Muzeum umění Olomouc. Českou kulturu v těchto dnech reprezentuje hned na dvou významných výstavách v zahraničí. V sobotu 15. srpna byla v Muzeu umění Moritzburg v německém Halle zahájena repríza olomoucké výstavy antroposofického umění Aenigma. Od začátku července probíhá ve švédské Landskroně reprezentativní přehlídka české fotografie, která čerpá především z bohaté fotografické sbírky olomouckého muzea.

Malířství, sochařství, grafika, architektura, design, nábytek, knihy, oděvy, šperky i hračky – všechny tyto umělecké a řemeslné obory jsou zastoupeny na výstavě Aenigma, která se po premiéře v Olomouci (19. 3. – 26. 7. 2015) přestěhovala do prestižního německého muzea Moritzburg v Halle. Projekt, na němž se zápůjčkami podílejí instituce a sběratelé z Německa, Švýcarska, České republiky, Švédska, Polska a Ukrajiny, je celosvětově prvním pokusem o shrnutí stoleté historie antroposofického umění a jeho začlenění do dějin výtvarné kultury. „Německá repríza se od naší premiéry drobně liší. V počtu exponátů, v zastoupení některých autorů a také v tom, že výstavní prostor není vymalován lazurními barvami, jako tomu bylo v Olomouci,“ uvedl kurátor Ivo Binder, který se zúčastnil sobotní vernisáže společně s vedoucí odboru moderního a současného umění Ginou Renotière. Repríza Aenigmy probíhá na dvou místech, v muzeu Moritzburg a ve dvacet kilometrů vzdáleném městečku Ostrau. „Majitel tamního zámku Hans-Hasso von Veltheim byl dlouholetým žákem a propagátorem myšlenek filozofa a zakladatele antroposofie Rudolfa Steinera, s nímž se seznámil roku 1916. Byl osobitým myslitelem, cestovatelem a spoluzakladatelem Panevropského hnutí. Za jeho života se zámek v Ostrau stal významným centrem setkávání nejen antroposofů a theosofů, ale byl otevřen všem svobodně myslícím intelektuálům ze všech kontinentů. Do pohřební kaple, kterou nechal rekonstruovat podle návrhu významných antroposofických umělců malířky Marie Strakosch-Gieslerové a architekta Felix Kaysera směly být jeho ostatky uloženy teprve 34 let po jeho smrti roku 1990,“ vysvětlil Binder. Německá repríza Aenigmy potrvá do 25. října. Další podrobnosti se dozvíte ZDE.

Ve švédské Landskroně představuje Muzeum umění Olomouc od 2. července do 6. září soubor více než dvou set fotografií nejvýznamnějších českých autorů. Vůbec první rozsáhlá přehlídka české fotografie ve Skandinávii nazvaná View Czech Republic, kterou muzeum připravilo ve spolupráci s historikem fotografie Vladimírem Birgusem, zahrnuje jak klasiky jako Drtikol, Funke, Rössler a Sudek, tak i současné autory. Výstava doprovází tamní festival Landskrona Foto, který probíhá od 20. do 30. srpna a jehož součástí budou i přednášky Vladimíra Birguse, fotografa Jindřicha Štreita a kurátorky sbírky fotografie Muzea umění Olomouc Štěpánky Bieleszové. Více o festivalu se dozvíte ZDE.