AKTUALITA | 9. 1. 2017 Od 1. února se v Praze otevře veřejnosti stálá expozice Klenotnice Strahovského kláštera. Na jejím vzniku se podílí i Muzeum umění Olomouc.

AKTUALITA | 9. 1. 2017

Od 1. února se v Praze otevře veřejnosti stálá expozice Klenotnice Strahovského kláštera. Na jejím vzniku se podílí i Muzeum umění Olomouc.

Kurátorka Helena Zápalková pro výstavu zpracovala odborné zhodnocení dochovaného fondu a spolupracovala na koncepci expozice a využití edukačního potenciálu.

V klášterní klenotnici bude necelá stovka exponátů, představující sbírky uměleckého řemesla liturgického charakteru. „Expozice zahrnuje monstrance, kalichy či relikviáře od středověku po současnost, ale také liturgické oděvy, bohatě zdobená a vyšívaná paramenta od sedmnáctého století,“ popsala Zápalková.

Mezi umělecky nejcennější patří relikviářové desky ze 13. století. Vznikly pro Svatojiřský klášter v Praze a do strahovských sbírek se dostaly po josefínských reformách.

Expozice zachytí nejen vývoj ale i praktickou funkci vystavených předmětů – k čemu byly používány. Tu podpoří dvě videa, která vytváří zaměstnanec Muzea umění Kamil Zajíček.

Olomoucké muzeum spolupracuje se Strahovským klášterem již delší dobu. Vše začalo výstavou rukopisných modlitebních knížek Růžová zahrádka, která byla reprízovaná na Strahově v roce 2012. Následovala repríza výstavy Victimae Paschali laudis věnovaná velikonoční liturgii. Sbírky premonstrácké kanonie pak v Olomouci představila výstava Speculum Mundi. A se Strahovským klášterem bude Muzeum umění spolupracovat i při chystané výstavě V oplatce jsi všecek tajně, jež bude zachycovat podobu eucharistického Krista ve výtvarné kultuře. Otevře se 23. března.