AKTUALITA | 27. 2. 2015 Cenu ředitelky si z pražského Festivalu hudebního divadla Opera 2015 dovezlo Moravské divadlo Olomouc za inscenaci opery Viktora Ullmanna Pád Antikrista.

AKTUALITA | 27. 2. 2015

Cenu ředitelky si z pražského Festivalu hudebního divadla Opera 2015 dovezlo Moravské divadlo Olomouc za inscenaci opery Viktora Ullmanna Pád Antikrista. Premiéra oceněné inscenace, kterou režíroval Jan Antonín Pitínský a hudebně nastudoval Miloslav Oswald, v loňském roce zahajovala Dny židovské kultury – tradiční festival pořádaný Divadlem hudby a Muzeem umění Olomouc. Příslušnost autora Viktora Ullmanna k antroposofické společnosti také představení těsně váže k výstavě AENIGMA | Sto let antroposofického umění, která bude v Muzeu moderního umění zahájena 19. března.

Dvanáctý ročník Festivalu hudebního divadla Opera 2015 nabídl dvanáct představení, z nichž kritici, diváci a ředitelka festivalu Lenka Šaldová vybírali ty nejlepší. Olomoucký Pád Antikrista získal právě Cenu ředitelky. „Nebylo to jednoduché, festival byl nabitý, vážím si mnoha inscenací, které na festivalu zazněly. Oceňuji zejména odvahu, s jakou tento extrémně náročný projekt realizovali v Olomouci, na scéně regionálního divadla,“ uvedla Šaldová.

Ředitel Moravského divadla Olomouc (MDO) Pavel Hekela věří, že cena z prestižního festivalu vzbudí zájem veřejnosti. „ Doufám, že další reprízy Pádu Antikrista se díky tomu budou těšit zvýšené divácké pozornosti,“ doplnil.

Z ocenění mám velkou radost šéf souboru opery a operety MDO Miloslav Oswald. „Jsem vděčný celému souboru za skvělou, profesionální uměleckou práci. Pokora, láska a trpělivost, s kterou jsme k Ullmannovu dílu a k práci na jeho inscenování přistupovali, byly důležitými symboly na cestě k úspěchu,“ zdůraznil.

Muzeum umění Olomouc Moravskému divadlu srdečně blahopřeje! A skromně připomínáme, že premiéra oceněné inscenace zahajovala vloni festival Dny židovské kultury a představení vzniklo z iniciativy kurátorů výstavy AENIGMA | Sto let antroposofického umění, kterou zahajujeme 19. března. Jaká je mezi operou a výstavou spojitost? Autorem libreta je spisovatel a antroposof Albert Steffen a sám Ullmann byl antroposofickými ideami Rudolfa Steinera zasažen natolik, že na čas opustil hudební dráhu a v roce 1932 si ve Stuttgartu otevřel knižní obchod s antroposofickou literaturou… Více o antroposofii a antroposofickém umění se dozvíte na výstavě Aenigma.