AKTUALITA | 26. 2. 2015 Laureátem letošního ocenění iniciativy s názvem "Umělec má cenu" se stal olomoucký perfomer, malíř, kreslíř a vysokoškolský pedagog Vladimír Havlík (* 1959).

AKTUALITA | 26. 2. 2015

Laureátem letošního ocenění iniciativy s názvem „Umělec má cenu“ se stal olomoucký perfomer, malíř, kreslíř a vysokoškolský pedagog Vladimír Havlík (* 1959). Iniciativa vznikla v roce 2007 z potřeby upozornit na osobnosti výtvarné scény, které jsou pro mladší generaci umělců a teoretiků přirozenou autoritou a mají její respekt. V přechozích letech cenu získali například Jiří Kovanda, Adriena Šimotová, Václav Stratil, Dalibor Chatrný nebo Vladimír Kokolia.

Iniciativa na Havlíkovi oceňuje „především energické vysvětlování principů, nápadů a postupů akcí minulých i plánovaných a snahu předat studentům vlastní zkušenosti smíchané s útržky přemýšlení o věcech budoucích, uskutečnitelných“. Cenou pro olomouckého umělce chtěla porota podtrhnout, že skutečný dopad ocenění chápeme jako důležitou součást celého projektu. „Důležité se nám zdá, že Havlík je solitér, který se po celý život pohyboval mimo hlavní proud zájmu, geograficky i výrazově. Jinými slovy: domníváme se, že Havlík je motivujícím Laureátem, který jako ve své nejznámější akci s názvem Pokusná květina z roku 1981 doslova věnuje velkou pozornost a energii svému okolí,“ píše se vyjádření poroty.

Jak řekl Vladimír Havlík pro Český rozhlas, těší jej, že jeho práce oslovuje mladou generaci: „To potěší. Zkrátka, speciálně ten směr od mladých takhle k stárnoucímu performerovi je pro mě velmi posilující. Opravdu to nominuje kolem pěti set mladých umělců a kurátorů nebo teoretiků, takže ten vzorek je takhle veliký,“ uvedl pro Český rozhlas.

Ke gratulacím se připojuje také Muzeum umění Olomouc, které svůj respekt k významu a uměleckému přínosu Vladimíra Havlíka vyjádřilo nejen akvizičně, když do sbírek zařadilo jeho fotografie, objekty či autorské knihy, ale také výstavně. V roce 2007 se v Muzeu moderního umění konala Havlíkova retrospektiva nazvaná SOFT SPIRIT, která představila jeho akce, vizuální poezii, autorské knihy, objekty, kresby a obrazy z let 1977 – 2007.

Více o iniciativě Umělec má cenu najdete ZDE

Vladimír Havlík
7. února 1959 v Novém Městě na Moravě
Autor happeningů, land artových a body artových realizací, performer, tvůrce vizuální poezie (včetně objektů), autorských knih, instalací, malíř, kreslíř, grafik v oblasti nových médií (digitální tisky), je též činný literárně.
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí od roku 1990, habilitoval se 1999 a dnes vede ateliér Intermédií. Vyučuje a hostuje na vysokoškolských pracovištích v České republice a v zahraničí mj. St. Cloud State University, Minessota, 2003-4. Známé jsou především jeho akce, land artové zásahy či performance z 80. let, které jsou s pomocí přátel fotograficky zdokumentovány. Často jde o zdůraznění nemožnosti změnit svět, čehož dosahuje urputným vstupováním do situací v krajině, marným, ale poetickými gesty (Narušení bílé plochy (1978), Pocta Kazimiru Malevičovi (1979), Pokusná květina (1981), Pokus o spánek (1982). Krátký čas se věnoval malbě. V současné době pracuje s vlastním archivem poznámek a dokumentací svých dřívějších akcí (Zbytky (2008)).