AKTUALITA: 09 05 2022 Záznam oblohy a jejich proměn den, co den v jednom roce…to vám nově nabízí ohrada SEFO u Muzea moderního umění. Vytvořil ji jako důležitou zprávu o stavu krajiny nebeské vizuální umělec Michal Kindernay. Přijďte si ji prohlédnout.
Ohrada SEFO:
Michal Kindernay: Calendarium cœli MMXIX, 2019
curator: Jakub Frank

AKTUALITA: 09 05 2022

Den co den snímá Michal Kindernay oblohu nad svým ateliérem, aby zaznamenal vše, co se na ní událo a aby ve výsledku mohl podat zprávu o obloze jednoho místa a jednoho roku. Nezajímá jej přitom aktuální stav v jednotlivých dnech, ale jako vědec sbírá dostatek dat, která následně syntetizuje do výsledných obrazů. V Kalendáři oblohy, který nově zdobí ohradu SEFO, tak využívá podobný přístup jako při sběru terénních nahrávek, které následně sestavuje do kompozic a využívá ve zvukových dílech. Kompozicí je tady jeden rok rozdělený do prodlužujících a zkracujících se dní s crescendy při úsvitu a decrescendy při soumraku. Podobně jako terénní nahrávky se svou bohatostí zvukových zdrojů slouží za dokumenty zvukové krajiny, vypovídají i neustále plynoucí, kumulující nebo zcela mizející mraky na videích důležitou zprávu o stavu krajiny nebeské. A Michal Kindernay snímá dál.

Michal Kindernay (*1978) patří k výrazným osobnostem na poli současného intermediálního a zvukového umění. Ve své tvorbě kombinuje řadu médií od prostorových audiovizuálních instalací a objektů, přes videodokumenty a terénní nahrávky až k elektroakustickým kompozicím, jejichž společným jmenovatelem je vždy hluboký zájem o environmentální procesy a ekologická angažovanost. Je tichým pozorovatelem, neúnavným průzkumníkem, nevšedním vědcem a vytrvalým experimentátorem. Jeho tvůrčí metody mají pevný základ ve skutečnosti a faktech, jejich výsledná podoba je však mimořádně vizuálně a emočně působivá.