O trienále

Muzeum umění Olomouc / Středoevropské fórum zahájí 27. června přehlídku současného středoevropského umění – Trienále SEFO 2024, která potrvá do 29. 12. 2024. Trienále je výstavní formát, ve kterém MUO představuje současné umělce a umělkyně v souvislostech s vlastními sbírkovými předměty a se staršími díly. Hlavní tematická výstava MOMENTY společně s dalšími výstavními projekty bude představena v budově Muzea moderního umění, další výstavy se odehrají např. v Arcidiecézním muzeu, Galerii XY, Galerii Caesar, Basement Project a na dalších místech v Olomouci. Několika uměleckými realizacemi vstoupí Trienále i do veřejného prostoru.

Titul MOMENTY vybrali kurátorka Martina Mertová a kurátoři Martin Fišr a Jakub Frank s odkazem k zásadním okamžikům naší minulosti, současnosti a budoucnosti. Hlavními tématy, která kurátoři představí na výstavách v Muzeu umění a na řadě dalších míst ve městě, jsou monumenty – památky a památníky jako nositelé symbolů, dokumenty a archivy – nástroje ke zkoumání historie, a mockumenty – jako metoda tvůrčí reflexe těchto hodnot.

Muzeum umění Olomouc pozvalo ke spolupráci čtyři desítky umělců a umělkyň, architektů a architektek z širšího prostoru střední Evropy. Naplňuje tak jeden z cílů SEFO, Středoevropského fóra Olomouc, poskytovat prostor k diskuzi o problémech společně sdíleného prostoru. Sestava autorů a autorek z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska je rozšířena o umělecké osobnosti ze Slovinska, Běloruska a Ukrajiny. Kromě tradičních výstavních sálů Muzea umění Olomouc se Trienále odehraje také na veřejných prostranstvích a ve výstavních prostorách spolupracujících galerií. Program Trienále se odehraje také v rámci několika olomouckých festivalů a promítne se i do vernisážové Procházky XY.

Časová osa plná skoků, zvratů, krizí ale i období zdánlivého klidu je zpětně reflektována současnými umělci a umělkyněmi. Potkávají se na ní MOMENTY mimořádného historického a symbolického významu, MOMENTY, kdy jsme na základě společenských dohod vztyčili monumenty osobnostem a událostem, které si to v dané chvíli a podle dané situace zasloužily, MOMENTY retrospektivního nahlédnutí do historických pramenů a revize minulých rozhodnutí a MOMENTY, kdy jsme se s historickými událostmi a jejich připomínkami vyrovnali kreativně, prostřednictvím tvůrčí invence či mystifikace. Všechny tyto MOMENTY představí Muzeum umění Olomouc / SEFO na Trienále současného středoevropského umění, které se uskuteční od 27. 6. do 29. 12. 2024.

Spolupracující umělci a umělkyně, architekti a architekty

Zsolt Astalosz, AVU, Škola architektury (Miroslav Šik, Anna Svobodová, Lenka Milerová), Petr Bureš,  Michaela Černická, Tomáš Daždoň, EtchingRoom1 (Kristina Yarosh, Anna Khodkova),  Ala Savashevich, Andreas Fogarasi, Karolina Grzywnowicz, Martin Horák, Vendula Chalánková, Aglaia Konrad, Robert Kuśmirowski, Marek Kvetan, Adam Lacina, Jakub Lipavský, Roman Liubun, Dorit Margreiter Choy, Ilona Németh, Tobias Putrih, Vojtěch Radakulan, Randomroutines (Krisztián Kristóf, Tamás Kaszás), Jasmin Schaitl & Daria Lytvynenko, Matěj Smetana, Petr Spielmann, Tytus Szabelski, Jakub Tajovský, Tomáš Vaněk, Nela Vicanová, VŠ UMPRUM, Ateliér A4 (Roman Brychta, Markéta Mráčková, Barbora Šimonová), VUT Brno, Fakulta architektury (Szymon Rozwałka, Jaroslav Sedlák, Jan Mléčka, Vojtěch Jemelka), Martin Zetová, Alžběta Žabová

Muzeum umění Olomouc pozvalo ke spolupráci čtyři desítky umělců a umělkyň, architektů a architektek z širšího prostoru střední Evropy. Naplňuje tak jeden z cílů SEFO, Středoevropského fóra Olomouc, poskytovat prostor k diskuzi o problémech společně sdíleného prostoru. Sestava autorů a autorek z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska je rozšířena o umělecké osobnosti ze Slovinska, Běloruska a Ukrajiny. Kromě tradičních výstavních sálů Muzea umění Olomouc se Trienále odehraje také na veřejných prostranstvích a ve výstavních prostorách spolupracujících galerií. Program Trienále se odehraje také v rámci několika olomouckých festivalů a promítne se i do vernisážové Procházky XY.

Časová osa plná skoků, zvratů, krizí ale i období zdánlivého klidu je zpětně reflektována současnými umělci a umělkyněmi. Potkávají se na ní MOMENTY mimořádného historického a symbolického významu, MOMENTY, kdy jsme na základě společenských dohod vztyčili monumenty osobnostem a událostem, které si to v dané chvíli a podle dané situace zasloužily, MOMENTY retrospektivního nahlédnutí do historických pramenů a revize minulých rozhodnutí a MOMENTY, kdy jsme se s historickými událostmi a jejich připomínkami vyrovnali kreativně, prostřednictvím tvůrčí invence či mystifikace. Všechny tyto MOMENTY představí Muzeum umění Olomouc / SEFO na Trienále současného středoevropského umění, které se uskuteční od 27. 6. do 29. 12. 2024.

Spolupracující umělci a umělkyně, architekti a architekty

Zsolt Astalosz, AVU, Škola architektury (Miroslav Šik, Anna Svobodová, Lenka Milerová), Petr Bureš,  Michaela Černická, Tomáš Daždoň, EtchingRoom1 (Kristina Yarosh, Anna Khodkova),  Ala Savashevich, Andreas Fogarasi, Karolina Grzywnowicz, Martin Horák, Vendula Chalánková, Aglaia Konrad, Robert Kuśmirowski, Marek Kvetan, Adam Lacina, Jakub Lipavský, Roman Liubun, Dorit Margreiter Choy, Ilona Németh, Tobias Putrih, Vojtěch Radakulan, Randomroutines (Krisztián Kristóf, Tamás Kaszás), Jasmin Schaitl & Daria Lytvynenko, Matěj Smetana, Petr Spielmann, Tytus Szabelski, Jakub Tajovský, Tomáš Vaněk, Nela Vicanová, VŠ UMPRUM, Ateliér A4 (Roman Brychta, Markéta Mráčková, Barbora Šimonová), VUT Brno, Fakulta architektury (Szymon Rozwałka, Jaroslav Sedlák, Jan Mléčka, Vojtěch Jemelka), Martin Zetová, Alžběta Žabová

Socha Marka Kvetána Fuscum Subnigrum
Marek Kvetán, Fuscum Subnigrum, 2021. Archiv autora
Socha Marka Kvetána Fuscum Subnigrum
Marek Kvetán, Fuscum Subnigrum, 2021. Archiv autora

Kurátoři a kurátorky

Martina Mertová, Jakub Frank, Martin Fišr
Barbora Kundračíková, Ladislav Daněk, Miroslav Kindl
Irena Lehkoživová, Barbora Špičáková

Spolupráce

Šárka Belšíková, Štěpánka Bieleszová, David Hrbek, Alexandr Jeništa, Klára Jeništová, Hana Lamatová, Gina Renotière, Marek Šobáň, Denisa Tessenyi
David Bartoš, Alexandr Jančík, Adam Lacina, Zdeněk Rychtera, David Voda a další.

Logo Trienále SEFO

Partneři

Kunstmuseum Bochum, University of applied Arts, Vienna, Instytut Polski w Pradze/ Polský institut v Praze, Das Österreichische Kulturforum Prag/ Rakouské kulturní fórum v Praze, Maďarské kulturní centrum Praha – Lisztův institut/ Liszt Intézet Prága, Goethe Institut Tschechien, Slovenský institut v Praze, Rada galerií České republiky, Olomoucký kraj, Město Olomouc, Univerzita Palackého Olomouc,Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Akademie výtvarných umění Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Vysoké učení technické v Brně, , Fakultní nemocnice Olomouc, Člověk v tísni.

Trienále SEFO 2024 finančně podporují

Ministerstvo kultury České republiky, Nadace české architektury, Phileas – The Austrian Office for Contemporary Art, Culture Helps / ZUSA Culture, projekt spolufinancovaný EU, Česko-německý fond budoucnosti,