Spolupráce

Muzeum umění Olomouc děkuje za podporu partnerům, sponzorům a přátelům. Vaší důvěry si velmi ceníme.

Trienále SEFO 2024 finančně podporují

Partneři

Projekt Trienále SEFO 2024 / Olomouc 1190-2020 vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury ČR.

Publikace byla financována z prostředků Programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III) Ministerstva kultury ČR v rámci projektu „Olomouc ve 3D – nová dimenze kulturního dědictví města: minulost, přítomnost, budoucnost“ (DH23P03OVV018).

Loga partnerů Trienále SEFO 2024