CEAD

Projekt Central European Art Database (CEAD) si klade za cíl vybudovat dynamickou on-line databázi výtvarného umění a kultury poválečné střední Evropy. Obsah databáze je zaměřen především na kulturní scénu a umělecké projevy v zemích Visegrádské skupiny. Hlavní částí projektu CEAD je podrobný průzkum klíčových uměleckých osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji kultury v dané oblasti. Projekt usiluje o vytvoření otevřeného interaktivního archivu kulturní paměti s důrazem na sociální a mezinárodní kontext.

Databáze využívá programu Collective Access, který je určen pro katalogizaci a webovou prezentaci muzeí, archivů a on-line katalogů. Data jsou uložena ve standardizovaném formátu ISO CIDOC CRM. Jejich řazení odpovídá individuálním požadavkům uživatele, lepší orientaci přitom napomáhá jasné vizuální členění. Informace významně doplňuje řada krátkých autorských videodokumentů.

Již po několik let Muzeum umění Olomouc mapuje svou systematickou činností kulturní život střední Evropy v druhé polovině 20. století. Cílem projektu CEAD je rozšíření muzejní činnosti do virtuálního prostoru. Databáze by měla sloužit jako základní informační zdroj široké škále odborníků a milovníků umění. 

Obsah databáze je volně a bez omezení přístupný všem uživatelům z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o umění, sociální a kulturní život v poválečné střední Evropě. Databáze má mezinárodní charakter a je výsledkem spolupráce řady institucí.

Databáze je určena výhradně k poznávacím, studijním a edukačním účelům. Její využití je přísně nekomerční. Jakékoli další šíření, publikace a prodej je v případě všech materiálů v databázi uvedených bez výslovného písemného svolení vlastníka autorských práv zakázáno, a to bez ohledu na zvolenou formu či médium. Podmínkou užití je souhlas provozovatele databáze a připojení příslušné citace ve znění: in CEAD, [online], www.ceadata.eu, datum užití.

Již po několik let Muzeum umění Olomouc mapuje svou systematickou činností kulturní život střední Evropy v druhé polovině 20. století. Cílem projektu CEAD je rozšíření muzejní činnosti do virtuálního prostoru. Databáze by měla sloužit jako základní informační zdroj široké škále odborníků a milovníků umění. 

Obsah databáze je volně a bez omezení přístupný všem uživatelům z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o umění, sociální a kulturní život v poválečné střední Evropě. Databáze má mezinárodní charakter a je výsledkem spolupráce řady institucí.

Databáze je určena výhradně k poznávacím, studijním a edukačním účelům. Její využití je přísně nekomerční. Jakékoli další šíření, publikace a prodej je v případě všech materiálů v databázi uvedených bez výslovného písemného svolení vlastníka autorských práv zakázáno, a to bez ohledu na zvolenou formu či médium. Podmínkou užití je souhlas provozovatele databáze a připojení příslušné citace ve znění: in CEAD, [online], www.ceadata.eu, datum užití.

Fotografie uvedené v databázi mohou být předmětem autorských práv umělce, jehož dílo zachycují, fotografa, který snímek pořídil či instituce, jejímž je fotograf zaměstnancem. Ve všech případech jsou fotografie opatřeny odpovídajícím copyrightem. Textové části jsou rovněž plně podřízeny platnému autorskému zákonu. V případě nejasností, výhrad či námětů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.