AKTUALITA: 18 07 2023 Výstava Flashback: Hermit 1992–1999 vstupuje do své druhé fáze, kterou představuje reinstalace části výstavy. Hrací strojky nizozemského dua Petry Dubach a Maria van Horrika nahradí instalace, která je výsledkem hravě improvizovaného dialogu mezi Petrem Niklem a Ondřejem Smeykalem.

AKTUALITA: 18 07 2023

Výstava Flashback: Hermit 1992–1999 vstupuje do své druhé fáze, kterou představuje reinstalace části výstavy. Hrací strojky nizozemského uměleckého dua Petry Dubach a Maria van Horrika nahrazuje instalace, která je výsledkem hravě improvizovaného dialogu mezi Petrem Niklem a Ondřejem Smeykalem. Přímo v prostorách výstavy autoři už ve čtvrtek 20. července představí performativně-hudební performanci O-Líheň, jejíž pozůstatky v podobě objektů, hudebních nástrojů a jiných druhů záznamů se jako doličné předměty staly základem multimediální instalace. 

Ondřej Smeykal a Petr Nikl se potkali během sympozií a festivalů v Plasech. Od té doby spolupracovali na mnoha úspěšných skupinových projektech jako byly Hnízda her, Play, nebo Orbis Pictus. V posledních letech se věnují právě projektu Líheň, což je série improvizovaných představení, ve kterých se autoři soustředí na komplexní propojení světla, akce a zvuku. Na olomoucké verzi Líhně představí i nejnovější verzi Niklova variabilního nástroje Flip a novou Smeykalovu instalaci složenou z částí pendlovek a šicích strojů.

Petr Nikl (1960) je výtvarný umělec, hudebník, performer, divadelník a kurátor. Od poloviny osmdesátých let se vedle kresby, malby a grafiky zabývá performancí a hudbou. V Niklových divadelních představeních a performancích zastávají klíčové místo zvuk, zpěv, hra na „nehudební“ nástroje a improvizace. Od roku 2000 Petr Nikl jako kurátor a producent připravil společně s Ondřejem Smeykalem několik rozsáhlých skupinových výstavních projektů a řadu představení. Je autorem a vydavatelem hudebních nosičů a publikací, ve kterých propojuje poezii, kresbu a zvuk či zvukomalebnost.

Ondřej Smeykal (1975) je vizuální umělec a hudebník. Studoval v ateliéru Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění. Během studií byl na roční stáži v Austrálii, kde na univerzitě v Canbeře studoval australské skalní malby a seznamoval se s technikou hry na didgeridoo. V devadesátých letech připravoval pro skupinu Wooden Toys světelné projekce, ve kterých používal preparované diaprojektory a ruční animací s pomocí krasohledů, později se ke skupině připojil jako hráč na didgeridoo. Dnes se věnuje koncertním vystoupením (s Petrem Niklem a dalšími hudebníky a performery) a dílnám hry na didgeridoo.