AKTUALITA | 8. 6. 2017 Arcidiecézní muzeum Olomouc se opět připojí k populární Noci kostelů a zdarma nabídne aplipakci v tabletech, výstavy i kapli sv. Barbory.

AKTUALITA | 8. 6. 2017

Jedinečný model chrámu Božího hrobu, zpřístupněnou kapli sv. Barbory, unikátní, rudou audiovizuální projekci Pavla Mrkuse v gotické křížové chodbě Zdíkova paláce nebo tablety a v nich aplikaci s biskupem Karlem, a to vše zdarma nabídne během letošní Noci kostelů svým návštěvníkům Arcidiecézní muzeum Olomouc. 

V pátek 9. června, v den kdy se v celé republice otevře návštěvníkům přes tisíc kostelů a církevních institucí, bude také vstup do Arcidiecézního muzea Olomouc zdarma a otevřeno bude až do 22 hodin.

      

Na děti čeká biskup Karel

Poznání ale také zábavné hry a hlavně netradičního průvodce – samotného biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna – nabídne rodinám s dětmi nová aplikace v třiceti tabletech, které muzeum svým návštěvníkům zdarma půjčí. Biskup Karel pak zavede návštěvníky do svého snu, kde budou muset během deseti zastavení v nejrůznějších částech muzea splnit několik úkolů a her.

    

Unikátní model Božího hrobu

Novinku si pro návštěvníky připravili taky kurátoři výstavy V oplatce jsi všecek tajně, a to naprosto jedinečný model chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Tento vzácný unikát je rozkládací, a tak dopodrobna ukáže původní podobu jednoho z nejsvatějších míst světa.

„Model je jediným exemplářem svého druhu dochovaným v České republice. Představuje chrám, který byl vybudován na Golgotě po dobytí Jeruzaléma křižáky v roce 1099 nad starší, raně křesťanskou kaplí obsahující skalní hrob, kde byl dle tradice Kristus pohřben. Model však zároveň dokumentuje podobu chrámu po velké přestavbě v polovině 16. století,“ upozorňuje kurátorka výstavy Helena Zápalková.

     

Rudý digitální svět

Lákadlem pro návštěvníky bude také jedna z částí doprovodného programu výstavy V oplatce jsi všecek tajně, a to audiovizuální projekce v gotickém ambitu Zdíkova paláce s názvem R.E.D. od Pavla Mrkuse. Ta proměnila středověkou křížovou chodbu v doslova rudý svět moderních technologií.

„Spojuji tady vlastně dva světy, kterými se musíme pořád protloukat, a to ten digitální a kamenný, reálný svět. Musíme se s nimi umět vyrovnávat, i když ten digitální neustále atakuje ten reálný,“ vysvětloval svou instalaci Pavel Mrkus.

       

Kaple sv. Barbory

Návštěvníci Noci kostelů mohou zavítat také do okrouhlé románské věže a v jejím horním patře si pak prohlédnout soukromou prelátskou kapli sv. Barbory z 18. století. Kaple je bohatě zdobena malbami na stěnách a v okenních ostěních, ty se vztahují k životu sv. Barbory. Navíc jsou v oltáři zasvěcenému P. Marii Karmelské a sv. Barboře uloženy ostatky svatých Longina, Eustacha a Kristina.

Stálá expozice

Kromě výstavy V oplatce jsi všecek tajně si budou moct návštěvníci Arcidiecézního muzea prohlédnout také stálou expozici s názvem Ke slávě a chvále II, která představuje na jedné straně vývojové aspekty umění olomoucké diecéze a na straně druhé fenomén sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů. Vedle těchto dvou základních linií je expozice doplněna také o menší tematické instalace, například Klenotnici, Kabinet textilu či Kabinet slonoviny.