AKTUALITA | 6. 6. 2016 Arcidiecézní muzeum Olomouc se opět připojí k populární Noci kostelů.

AKTUALITA | 3. 6. 2016 

Arcidiecézní muzeum Olomouc se opět připojí k populární Noci kostelů. V pátek 10. června od 18 do 22 hodin mohou zájemci spojit návštěvu katedrály svatého Václava s prohlídkou bezprostředně sousedícího gotického ambitu a Románského biskupského paláce Jindřicha Zdíka. 

V gotické křížové chodbě ze 14. století si lze prohlédnout nejen její výzdobu – deset fresek z přelomu 15. a 16. století, která patří k nejvzácnějším dílům svého druhu na Moravě, ale také aktuální výstavu Ad maiorem Dei gloriam (K větší slávě boží). Ta je věnována významu a historii olomouckého kostela Panny Marie Sněžné, který byl vysvěcen před 300 lety. Po celou dobu bude přítomna autorka výstavy, která návštěvníkům sdělí podrobnosti o jednotlivých exponátech.

Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka se řadí mezi nejvýznamnější vrcholně románské obytné stavby v Evropě. Jeho vžité pojmenování Přemyslovský palác vzniklo díky domněnce, že se jednalo o sídlo olomouckých údělných knížat z dynastie Přemyslovců. Dnes však již víme, že tzv. Přemyslovský palác byl ve skutečnosti rezidencí olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin 12. století.

Do ambitu mohou návštěvníci vstoupit dveřmi v sousedství hlavního vchodu do katedrály svatého Václava. Zbývající části prohlídkové trasy Arcidiecézního muzea zůstanou během Noci kostelů uzavřené.