AKTUALITA | 12. 3. 2015 Speciální metodu restaurátorského průzkumu jsme vyzkoušeli na Křivákově Pietě. Pod dohledem restaurátora Radomíra Surmy jsme ji „vystavili“ unikátnímu 3D skenování...

AKTUALITA | 12. 3. 2015

Speciální metodu restaurátorského průzkumu jsme v pondělí 9. března vyzkoušeli na Křivákově Pietě. Jednu z nejkvalitnějších českých gotických soch krásného slohu jsme pod dohledem restaurátora Radomíra Surmy „vystavili“ unikátnímu 3D skenování.

Několik hodin, navíc zcela bezplatně strávili zástupci firem Moravská modelárna z Uničova a MCAE z Brna s přístrojem ATOS triple scan firmy Gom ve fotoateliéru Arcidiecézního muzea Olomouc a výsledkem jejich práce je polygonální 3D síť vysoké kvality.

„Jde o novou, nedestruktivní metodu průzkumu. Trojrozměrný model slouží restaurátorům pro virtuální modelaci. V počítači tak lze doplňovat odlomené, přesekané či jinak pozměněné části sochy do její pravděpodobné původní podoby, aniž by restaurátor musel sochu fyzicky formovat, odlévat, domodelovávat či jinak doplňovat,“ vysvětlila historička umění Jana Hrbáčová s tím, že se tak minimalizuje riziko poškození nejen samotného povrchu sochy, ale také její polychromie.

Virtuální 3D model Křivákovy Piety bude součástí výstavy o restaurování Křivákovy Piety, kterou zahajujeme 23. dubna.