AKTUALITA | 15. 10. 2014 Fundovaného průvodce výtvarnou kulturou druhé poloviny 20. století v zemích visegradského prostoru získávají badatelé i laici díky Muzeu umění Olomouc a jeho projektu Central European Art Database (CEAD)...

AKTUALITA | 15. 10. 2014 

Fundovaného průvodce výtvarnou kulturou druhé poloviny 20. století v zemích visegradského prostoru získávají badatelé i laici díky Muzeu umění Olomouc a jeho projektu Central European Art Database (CEAD). Podrobné informace o tvorbě zhruba čtyřiceti umělců včetně filmových medailonů muzeum zveřejňuje nejen na internetové stránce www.ceadata.eu, nýbrž nově také v tzv. CEAD pointu –informačním kiosku v Muzeu moderního umění. Otevřením CEAD Pointu se uzavírá první fáze projektu, jehož realizaci umožnil grant Visegradského fondu. Muzeum pracuje na jeho dalším rozvoji.

Na projektu CEAD pracovali kurátoři Muzea umění Olomouc od konce roku 2011. Hlavním impulsem bylo paradoxně zamítnutí dotace na dostavbu nové muzejní budovy tzv. Středoevropského fora Olomouc (SEFO). Právě zde chtělo muzeum představit výsledky akviziční činnosti, kterou od roku 2008 koncepčně provádělo v zemích visegradského prostoru. Nerealizovaná expozice SEFO tak má díky projektu CEAD alespoň svoji virtuální paralelu.

Projektový tým postupně zpracoval život a dílo 40 umělců z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Dvoujazyčná, česká a anglická databáze má momentálně podle iniciátorky projektu Giny Renotiѐre rozsah zhruba čtyřsetstránkového slovníku. „Kromě biografických údajů hesla obsahuje přehled tvorby, soupisy výstav a děl ze sbírky muzea,“ doplnila.

Kurátoři také s kamerou navštívili 16 ateliérů významných žijících malířů a sochařů. „Právě propojení filmových dokumentů, osobních výpovědí umělců a pohledů do ateliérů představuje přidanou hodnotu databáze, která se tak neomezuje jen na prosté textové informace,“ zdůraznila iniciátorka projektu Gina Renotiѐre. „Při natáčení jsme se soustředili na propojení osobních vzpomínek s historickými událostmi. Hledali jsme spojení mezi jednotlivými zeměmi Visegradské čtyřky,“ doplnila kurátorka Štěpánka Bieleszová.

Za zásadní pro komplexnost a atraktivitu informací v CEAD považuje ředitel muzea Michal Soukup navázání úzké spolupráce s Českou televizí. „Memorandum, které jsme podepsali s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem, nám zaručuje nejen přístup k vybraným dokumentům v online archivu, nýbrž také jejich sdílení přímo v databázi CEAD a navíc možnost opatřit je cizojazyčnými titulky,“ upozornil Soukup. Další filmový materiál muzeum získá díky spolupráci s pražskou FAMU.

Užitečnost databáze muzeum prokazuje v tzv. CEAD Pointu – veřejném informačním kiosku, který je nově otevřený v budově Muzea moderního umění. „Jeho návštěvníci mohou zhlédnout dokončené filmové medailony a procházet databázi na počítači. Především ale mohou konfrontovat informace o konkrétních autorech s jejich díly, která jsou vystavená hned v sousedství, ve stálé expozici Století relativity,“ poukázala na praktické propojení Renotiѐre.

Muzeum umění současně intenzivně hledá možnosti dalšího rozvoje projektu. „Jsme stále na začátku, spousta práce je před námi,“ konstatovala kurátorka Barbora Kundračíková. „Chtěli bychom rozšířit badatelskou síť spolupracujících institucí do Rakouska a Německa, náš program obohatit o veřejnou vzdělávací činnost a aplikovaný výzkum, průběžně doplňovat audio a video archiv a další rubriky,“ zmínila některé plány.