AKTUALITA | 21. 2. 2017 Nový Kabinet kresby a grafiky otevře 7. dubna Arcidiecézní muzeum Kroměříž. Představí v něm díla starých mistrů ze sbírky Arcibiskupství olomouckého. První návštěvníky přivítá zároveň s novou turistickou sezonou na kroměřížském zámku.

AKTUALITA | 21. 2. 2017

Nový Kabinet kresby a grafiky otevře 7. dubna Arcidiecézní muzeum Kroměříž. Představí v něm díla starých mistrů ze sbírky Arcibiskupství olomouckého. První návštěvníky přivítá zároveň s novou turistickou sezonou na kroměřížském zámku.

Díky výtvarné kvalitě je sbírka kresby pokládána za výjimečný soubor, a to přesto, že se do dnešních dnů zachoval jen fragment někdejšího bohatého souboru. V kroměřížské kolekci se lze setkat téměř se všemi důležitými centry italského výtvarného dění: Florencií, Bolognou, Sienou, Milánem, Janovem, Římem či Benátkami. Jedná se výlučně o figurální motivy, z hlediska pracovního postupu jsou zastoupeny všechny typy kresby – od zběžných náčrtků (pensiero, primo pensiero) a studií (studio, schizzo) až po definitivní kresbu (disegno).

„Sbírka kresby má sice jen šedesát sedm položek, ale svou hodnotou je rovnocenná obrazové kolekci,“ uvedla kurátorka Martina Miláčková. Převážně se jedná o italské kresby z 16. a částečně i z první poloviny 17. století. „Jen část, asi desetinu sbírky, tvoří zaalpská kresba,“ doplnila Miláčková. Kvůli citlivosti na světlo budou exponáty vystaveny ve faksimiliích. Jsou natolik hodnověrné, že prostým okem nelze rozeznat, že se nejedná o originál. 

Kroměřížský kabinet kresby
Kresby starých mistrů

Vydalo:
Muzeum umění Olomouc, 2016

Redakce: Martina Miláčková
Editor: Martin Zlatohlávek

Vázaný, 144 stran.
ISBN: 978-80-88103-16-5
Cena: 300 Kč

Muzeum umění rovněž vydalo reprezentativní katalog Kroměřížský kabinet kresby | Kresby starých mistrů, jehož editorem je jeden z předních odborníků Martin Zlatohlávek z Univerzity Karlovy. „Monografie přináší řadu nových zjištění a nových atribucí u kreseb,“ podotkla kurátorka. Publikace vyšla v české a anglické jazykové mutaci.

Obálku katalogu tvoří podle Miláčkové nejhodnotnější kresba Sebastiana del Piomba Sedící sibyla/prorok s andělem z roku 1516. Sloužila jako příprava pro nástěnnou malbu v římském kostele San Pietro in Montorio. Stejně tak si Miláčková váží kresby Giulia Romana Jupiter a Juno. „Je to stejný případ, příprava pro nástěnnou malbu, dokonce se čtvercovou sítí, ale na závěr autor kompozici změnil, kdy orla nahradila postava mladíka a orel se dostal do samotného centra výsledné freskové realizace,“ popsala Miláčková.

Vznik nového kabinetu souvisí s projektem Za chrám, město a vlast. Je financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II). Jeho cílem je komplexní interdisciplinární zpracování jedné z nejvýznamnějších osobností kulturní, politické a duchovní scény střední Evropy druhé poloviny 17. století – olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.

Kabinet kresby a grafiky je čtvrtý, který Muzeum umění Olomouc na zámku v Kroměříži otevírá. V roce 2013 to byly Kabinet hudby a Kabinet zahradní kultury, o rok později k nim přibyl Kabinet mincí a medailí.