AKTUALITA | 24. 8. 2021 Krakov, Košice, Budapešť a Linec – díky programu MULTIversum se v průběhu podzimních měsíců i tato města stanou dějištěm doprovodného programu olomouckého trienále. 
MULTIversum: témata
1. estetika a racionalita | smysly, smyslová zkušenost a poznávání světa
2. technologie | nástroje, strategie, přístupy
3. reálné vs. virtuální světy | Co je realita a jak ji tvoříme?
4. osobní vs. sdílená | od vlastního těla až k politickému systému
5. lidský řád a vizuální jazyk | strukturalismus, konstruktivismus, symbolismus

AKTUALITA | 24. 8. 2021

Krakov, KošiceBudapešťLinec – díky partnerským institucím SEFO se v průběhu podzimních měsíců i tato města stanou dějištěm doprovodného programu olomouckého trienále. Připravovaný mezinárodní program MULTIversum propojí jednotlivá edukační oddělení a zaměří se na rozmanité možnosti interpretace prací s veřejností a budování interaktivní sítě napříč institucemi.

Pomyslně přenést trienále z Olomouce do prostor partnerských muzeí a představit místnímu publiku dílčí témata výstavního projektu v novém kontextu – právě to je hlavním cílem spolupráce, která se opírá o myšlenku, že přístupy prezentované v olomoucké expozici jsou bezesporu jedinečné, ale otázky, kterými se zabývají, jsou univerzální a mohou být opakovaně zkoumány na celé řadě na sobě nezávislých případů.

„Partnerům bylo nabídnuto pět témat, která rezonují s autorskými instalacemi hlavní expozice Universum. Zvolené téma však lektoři a kurátoři jednotlivých institucí představují na pozadí vlastních sbírek či aktuálních výstav. Program zdůrazňuje, že ačkoliv se opakovaně vracíme ke stejným otázkám, konkrétní podoba nalezených odpovědí nás může neustále překvapovat,“ vysvětluje ideu programu jeho koordinátorka a lektorka Muzea umění Olomouc Terezie Čermáková.

Mezinárodní spolupráce tak, stejně jako výstavní projekt, tematizuje lidskou potřebu organizovat a zdůrazňuje princip reinterpretace, který stanovený systém nevyvrací, naopak ho otevírá novým úhlům pohledu. Samotný program bude oficiálně zahájen v září a uskuteční se ve dvou rovinách – především během vybraných týdnů v jednotlivých partnerských muzeích se zaměřením na místní publikum, částečně ale také v online prostoru.