AKTUALITA | 28. 3. 2017 Muzeum umění se podílí na výstavě české fotografické avantgardy v Národní galerii v bulharské Sofii. Spoluautory výstavy jsou olomoucká kurátorka Štěpánka Bieleszová a Vladimír Birgus z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

AKTUALITA | 28. 3. 2017

Muzeum umění se podílí na výstavě české fotografické avantgardy v Národní galerii v bulharské Sofii. Spoluautory výstavy jsou olomoucká kurátorka Štěpánka Bieleszová a Vladimír Birgus z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

Za hlavní centra meziválečné avantgardní fotografie jsou právem považovány Francie, Německo a Rusko. Nicméně i v Československu se ve stejné době zrodila mnohá fotografická díla, která nejsou pouhou napodobeninou cizích vzorů, ale výrazně se podílela na vývoji umělecké fotografie. Tvorba Františka Drtikola originálním způsobem reagovala na podněty mezinárodního stylu art deco, Díla Jaroslava Rösslera, Jaromíra Funkeho a Eugena Wiškovského rozvíjela prvky konstruktivismu, funkcionalismu a nové věcnosti, později i surrealismu.

Funke a Rössler velmi osobitým způsobem přispěli k rozvoji abstraktní fotografie. Zahraničního uznání se průkopníkům české moderní fotografie dostalo postupně – zatímco Drtikolova a Funkeho díla začala být představována ve významných galeriích a muzeích už v sedmdesátých letech, Jaroslavu Rösslerovi vyšla první monografie až v roce 2001 a Eugen Wiškovský na své plné mezinárodní docenění stále ještě čeká. 

V Sofii je do 21. května vystaveno 47 exponátů ze soukromých sbírek a tři z Muzea umění.

Více ZDE.

Foto: Ivo Chupetlovski