AKTUALITA | 29. 4. 2019 Michal Soukup se ohradil proti tvrzením MK ČR, které zveřejnilo důvody jeho odvolání z funkce ředitele MUO

AKTUALITA | 29. 4. 2019

Prohlášení odvolaného ředitele MUO Michala Soukupa:

Důrazně se ohrazuji proti jakýmkoli dalším účelovým a nepravdivým tvrzením, jimiž se snaží aparát ministerstva kultury dodatečně zdůvodnit rozhodnutí ministra kultury Antonína Staňka o mém odvolání. 

Zásadně odmítám, že bych se kdykoli, ať vědomě či nevědomě, dopustil jakéhokoli protiprávního jednání, které by mělo poškodit dobré jméno Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové instituce, a zájmy České republiky, pro niž jsem nezištně pracoval pro celý profesní život.

Ministerstvo kultury zveřejnilo právní zdůvodnění mého odvolání. Vyčítá muzeu například to, že v roce 2009 (kdy jsem nebyl ve funkci ředitele) při vyhlášení veřejné zakázky na studii SEFO porušilo zákon o Zadávání veřejných zakázek z roku 2016. Co k tomu dodat?

V každém případě s velkou pokorou a zadostiučiněním vnímám celospolečenskou podporu všech signatářů petice pražské galerie DOX, kteří dali jasně najevo, že tohoto nekulturního ministra kultury již déle nechtějí, neboť není hoden důstojně zastávat tento svěřený úřad.

Mgr. Michal Soukup

Aktuální článek si můžete přečíst na webu ČT24 ZDE