AKTUALITA | 10. 2. 2019 Výstava Rozlomená doba v Olomouci skončila 27. ledna, ale již začátkem března se veřejnosti představí v Krakově. Pokračuje také mezinárodní edukační program projektu ArtCoMe. Studenty středních škol čeká na začátku dubna další setkání, tentokrát v Krakově.

AKTUALITA | 10. 2. 2019

Výstavní projekt Rozlomená doba 1908–1928 | Avantgardy ve střední Evropě sice v Olomouci skončil 27. ledna, ale již začátkem března se veřejnosti představí v Mezinárodním centru kultury v Krakově. Putování výstavy sleduje také mezinárodní edukační program projektu ArtCoMe. Studenti středních škol zapojení do projektu se poprvé setkali v listopadu v Olomouci a teď se pilně připravují na další společné setkání, které proběhne na začátku dubna v Krakově.

Čtyři týmy studentů z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse mají za úkol do dubnového setkání zpracovat život a tvorbu vybraného umělce, který na krakovské repríze výstavy zastupuje jejich zemi,“ uvedla lektorka Terezie Čermáková, autorka koncepce vzdělávacího programu. Studenti během programu získávají nejen přímou zkušenost s odborným výzkumem, ale také se učí informace kreativně zpracovat a objevovat způsoby, jak prezentovat výsledky své práce široké veřejnosti. „Tentokrát budou studenti tvořit pro umělce fanpage na Facebooku. Jejich úkolem je tedy především najít vhodný způsob, jak nastudované informace předat dál zajímavou formou,“ prozradila Čermáková. „Našim záměrem je ukázat studentům, jak mohou smysluplně a aktivně využívat platformy, se kterými se denně setkávají,“ doplnila koordinátorka projektu Jana Macháčková.

Mezinárodní projekt Art & Contemporary Me: Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu (ArtCoMe) financovaný z dotačního programu Kreativní Evropa – Kultura začal v září roku 2018 a potrvá až do roku 2020. Zaměřuje se na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly. Tuto zkušenost primárně zprostředkovává společná tvůrčí činnost publika s odborníky, narušující hranici mezi tzv. laickým a profesionálním uměním. Projekt zahrnuje putovní výstavu Rozlomená doba. Avantgardy ve střední Evropě, mezinárodní vzdělávací program, národní vzdělávací programy, odborné publikace a konference

Projekt můžete sledovat na www.artcome.eu a sociálních sítích FacebookInstagram.