AKTUALITA: 06 09 2022 Muzeum umění Olomouc nabídne atraktivnější nabídku lektorských programů pro seniory.

AKTUALITA: 06 09 2022

Atraktivnější nabídku pro seniory a jejich aktivní zapojení do lektorských programů nabídne Muzeum umění Olomouc. Kromě populárních komentovaných prohlídek výstav chystá edukační oddělení mezigenerační výtvarné workshopy speciálně určené pro seniory s dětmi či výtvarné workshopy zaměřené pouze na seniory a rozvoj jejich dovedností. Ve vybraných aktivitách si budou moci vyzkoušet i digitální technologie, např. mobilní aplikace. Některé typy pořadů s kopiemi a replikami uměleckých děl se budou odehrávat mimo budovu Muzea umění Olomouc na půdě klubů pro seniory, případně v zařízeních domovů pro seniory.

Uskutečnění těchto plánů umožnil evropský program Erasmus+ (KA 122-ADU), díky němuž nebudou lektoři hledat inspiraci jen doma, ale příklady dobré praxe posbírají i při návštěvách kolegů ve Van Gogh Museu v Amsterdamu, v Národním muzeu Slovinska, Diecézním muzeu sv. Afry v Augsburgu či v Dómském muzeu ve Vídni.