AKTUALITA | 18. 10. 2021 Prvním svazkem, který otevíráme novou knižní edici Fórum, je české vydání knihy Revize střední Evropy od autorské dvojice Erhard Busek a Emil Brix. Oba autoři zde revidují své vize a přinášejí nové reflexe střední Evropy nejen té současné, ale i té budoucí.

AKTUALITA | 18. 10. 2021

Fórum – tak se jmenuje nová knižní edice, která vzniká jako součást činnosti SEFO. Tento projekt rozvíjí na literárním poli témata, která s vizuální kulturou souvisejí kontextuálně, imaginativně a konceptuálně (historie, sociologie, politologie, religionistika a jiné). Zásadním leitmotivem zůstává  reflexe střední Evropy, její sociální, kulturní a politické identity a dějinné proměny.

Edice se soustředí nejen na překlady nově vydávaných publikací odborné povahy, ale bude přinášet i texty referenční, historicky starší anebo spadající do oblasti krásné literatury. Volba titulů se odvíjí od výzkumného záměru instituce, nepřímo navazuje na konkrétní projekty a aktuální témata.

„Prvním svazkem, kterým edici Fórum otevíráme, je české vydání knihy od autorské dvojice z Vídně Erharda BusekaEmila Brixe Revize střední Evropy. Oba autoři vydali dříve knihu Projekt střední Evropa a po třiceti letech se rozhodli zaměřit se na tento region ještě jednou. Záměrně a pečlivě své vize revidují a přinášejí tak nové reflexe střední Evropy nejen té současné, ale i té budoucí,“ uvádí Zuzana Henešová, šéfredaktorka edice a překladatelka prvního svazku.

„V rámci projektu SEFO je jedním z hlavních partnerů Univerzita Palackého, proto byla i odborná spolupráce na edici s vydavatelstvím univerzity jasnou volbou,“ dodává. Právě na půdě UP pak v úterý 9. listopadu proběhne představení knihy doprovázené veřejnou debatou za účasti obou autorů knihy a přední české germanistky prof. Ingeborg Fürst-Fialové.