AKTUALITA | 8. 4. 2017 Restaurátor František Sysel (1927-2013) je známý především díky práci na slavném Tizianově obrazu Apollón a Marsyas. Nová výstava v kroměřížském zámku však ukazuje i jeho další práce včetně vlastní volné tvorby.

AKTUALITA | 8. 4. 2017

K práci snů se dostal František Sysel st. (1927-2013), který v 60. letech minulého století restauroval slavný Tizianův obraz Apollón a Marsyas. Právě této výrazné restaurátorské a umělecké osobnosti je věnována nově otevřená výstava Pod kůží  Marsya na zámku v Kroměříži u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin.

František Sysel restauroval několik set uměleckých děl, z nichž patnáct je k vidění v kroměřížské zámecké galerii. „Nebyl však pouze restaurátorem obrazů, ale i rozsáhlých nástěnných maleb a celých souborů uměleckých děl, například oltářů či významných sochařských děl,“ přiblížila kurátorka výstavy Simona Jemelková z Muzea umění Olomouc. 

V návštěvnickém centru jsou také k vidění fotografie a další dokumenty z jeho života, návštěvníci se mohou seznámit i s jeho volnou tvorbou. „U Františka Sysla platí, že svou tvorbou kompenzoval pracovní vytíženost,“ řekla Jemelková. Svědčí o tom i náměty, většinou zátiší nebo výjevy z přírody a také z rodinného prostředí.

K výstavě, kterou pořádá společně Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, Muzeum umění Olomouc a správa zámku  vznikla i publikace. Ta kromě životopisu Františka Sysla obsahuje vzpomínky přátel a další texty shrnují jeho restaurátorkou činnost i volnou tvorbu. Důležité jsou případové studie tří jeho významných počinů: restaurování Tizianova obrazu Apollón a Marsyas, tzv. Šternberské madony a nástěnných maleb v kostele sv. Kříže v Nebovidech.

František Sysel studoval restaurování nejprve na bratislavské Vysoké škole výtvarných umění u profesora Karla Veselého, od roku 1953 na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Bohuslava Slánského. Absolventi profesora Slánského patřili k uznávané takzvané československé restaurátorské škole, jejímž krédem bylo, že restaurátor musí být nejen řemeslně zručným a vědecky poučeným pracovníkem, nýbrž i umělcem. Tyto myšlenky prosazovala také Tvůrčí skupina restaurátorů R64, k jejímž zakladatelům František Sysel patřil. Záchraně památek – nástěnných maleb, plastik a závěsných obrazů – se věnoval především na Moravě a na Slovensku. 

Výstava je k vidění do 8. června 2017.

Foto: MUO – Tereza Hrubá