AKTUALITA | 6. 2. 2018 Celovečerní snímek režisérky Libuše Rudinské NA TĚLO bude mít premiéru 27. února v olomouckém kině Metropol. Divákům poodhalí životní filozofii světoznámého českého fotografa Jindřicha Štreita. 

AKTUALITA | 6. 2. 2018

          Fotograf Jindřich Štreit je světově uznávaným dokumentaristou a pedagogem, který se zapsal do dějin evropské fotografie koncem sedmdesátých let dvacátého století ojedinělým souborem fotografií o zapomenutých moravských vesnicích. Fotografický cyklus, který pojmenoval prostě Vesnice je svět, vznikal nepřetržitě od roku 1978 až do nedávné současnosti. Podobně jako jinému věhlasnému fotografovi Josefu Sudkovi stačil pohled z okna ateliéru, aby vytvořil fotografie, které nadchly diváky po celém světě, i Štreit nás svými fotografiemi přesvědčil o tom, že velké téma není třeba hledat daleko. A že pro autora není rozhodující, čím je a kde žije. A že jeho fotografie nejsou lokální, naopak všeobecně a lidsky srozumitelné.

Celovečerní snímek režisérky Libuše Rudinské NA TĚLO poodhalí životní filozofii světoznámého českého fotografa Jindřicha Štreita. Diváci se ponoří do tajemství jeho vztahů s nejbližšími, s jeho okolím a budou také svědky událostí jeho života, a některých dramatických momentů dokonce i v přímém přenosu. Premiéra se koná 27. února ve 20.00 v olomouckém kině Metropol.

Film NA TĚLO byl původně zamýšlen jako pocta ke Štreitovým sedmdesátinám v roce 2016 a jeho hlavním tématem mělo být sepjetí fotografa s krajinou Sudet a jejími lidmi, kde Štreit celý život žije. Téma ale přerostlo autorku, která se díky dlouhému času stráveného přípravou a komunikací s fotografem rozhodla pro intimnější sondu do jeho života. Štreit, se kterým autorku (dříve jeho studentku fotografie na FAMU), pojí už pětadvacetileté přátelství, na tuto linku váhavě přistoupil a autorce pomalu dovolil dostat se mu pod kůži, ba přímo NA TĚLO.

Na dokumentu, který vznikal tři roky, bude patrné plynutí času, to bude hrát zásadní roli ve vnímání příběhu, z něhož čiší místy až krutá beznaděj nad neúprosností onoho plynutí, jež bohužel nelze zastavit. Zub času poznáme nejvíce na svých blízkých, na proměně, kterou jim čas neúprosně uštědřuje. I my zde pocítíme onu nemilosrdnou pravdu o pomíjivosti a limitu našich životů a proto se film celou dobu zabývá smyslem života, tím, co po sobě chceme zanechat a pro co má smysl žít. Nejde zde ale o těžký ani nijak náročný příběh, který by diváka usazoval hluboko do sedadla. Už ze samé podstaty člověka, o kterém dokument pojednává, to ani není možné. Film je protknutý humorem a radostí ze života a právě na pozadí vážnosti nabízí příjemný intimní, místy až dechberoucí zážitek.

Muzeum umění v roce 2016 vystavilo při příležitosti autorových sedmdesátin více než dvě stě fotografií, přičemž zhruba polovina z nich dosud nebyla publikovaná. Autor po skončení výstavy daroval muzeu dvacetimetrový pás z térového papíru hustě pokrytý sto sedmdesáti šesti fotografiemi.