AKTUALITA: 10 10 2022 Kdy jsou pro českou společnost Židé „naši“ a kdy „cizí“? Jaký jejich obraz máme uložený v naší historické a kulturní paměti a proč? Odpovědi na zakořeněné stereotypy hledá nastávající 15. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc, který se uskuteční 12. 10. – 7. 11. 2022.

AKTUALITA: 10 10 2022

Kdy jsou pro českou společnost Židé „naši“ a kdy „cizí“? Jaký jejich obraz máme uložený v naší historické a kulturní paměti a proč? Česká společnost totiž někdy prezentuje svůj vztah vůči židovské menšině jako pevné transkulturní propojení, jindy naopak jako přísně izolovanou paralelní existenci doprovázenou napětím a konflikty. Odpovědi na zakořeněné stereotypy hledá nastávající 15. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc, který se uskuteční 12. 10. – 7. 11. 2022. Součástí festivalu je bohatý kulturní i odborný program. 

Zahájení obstará ve středu 12. 10. v 16 hodin symbolický akt položení kamenů zmizelých (Stolpersteine) se jmény rodiny Grünwaldových v olomoucké Uhelné ulici. V 18 hodin se pak otevírá pro veřejnost výstava studentských prací Záhadné pouto, která mapuje staletí česko-židovského soužití a připomíná i 30 let od obnovení československo-izraelských diplomatických vztahů. V dalších dnech pak můžete navštívit přednášky a besedy odborné sekce festivalu, která se pokusí revidovat stereotypní obraz židovské menšiny v české historiografii a jeho reflexi v české historické paměti. Filmová sekce tradičně rozvine hlavní festivalové téma a pokusí se jej sledovat v rámci současné izraelské filmové a dokumentární tvorby a představí snímky, věnující se vztahu izraelské společnosti ke svým vlastním menšinám. Součástí programu jsou samozřejmě také divadelní představení, městská hra Olomouc židovská, kterou si můžete zahrát nově přes mobilní aplikaci. Festival zakončí v pondělí 7. 11. ve 20 hodin v Jazz Tibet Clubu koncert kapely Noam Vazana Trio, která nabízí jedinečnou fúzi hudby středního východu a severoafrických rytmů a znovu vdechuje život jazyku ladino – prastaré řeči středomořské židovské diaspory. 

Programu se vymyká uvedení inscenace klasického antického dramatu Trójanky, která vznikla v koprodukci Muzea umění Olomouc, plzeňského Centra pro kulturní a sociální projekty Johan a pražského divadla Venuše ve Švehlovce. Hrdinky trojské války ztvárňují ukrajinské herečky, které nabízejí jednoznačnou paralelu s nynějším děním v jejich vlasti. Přestože se divadelní hra netýká explicitně židovského tématu, nadčasově rozvíjí motto festivalu, které v sobě skrývá vnitřní paradox – „Vzdálený blízký je cizí a náš“. Představení můžete zhlédnout ve čtvrtek 20. 10. v 19 hodin v Uměleckém centru UP.

Celý program festivalu, který tradičně pořádá Muzeum umění Olomouc, Centrum judaistických studií FF UP a Židovská obec Olomouc, najdete na www.muo.cz/dzko