AKTUALITA 09 09 2022 Muzeum umění oslaví letošní Dny evropského dědictví sedmi akcemi, a to nejen v prostorách muzea! Tentokrát vás naše projekty zavedou do krypty olomoucké katedrály či ke skleníkům nebo kapli ve Fakultní nemocnici!

AKTUALITA 09 09 2022

Sedm různých akcí nabídne svým návštěvníkům Muzeum umění u příležitosti letošních oslav Dnů evropského dědictví. Ta první bude už ve čtvrtek ve stálé expozici Století relativity, vrchol oslav pak připadne na neděli, kdy MUO a Fakultní nemocnice představí plánovanou uměleckou intervenci do tamějších skleníků.

Oslavy odstartují již ve čtvrtek, a to úplnou novinkou v programu MUO – prvním dílem cyklu KOMPRO. Ten nabídne návštěvníkům netradiční komentovanou prohlídku vedenou hostem, který umělecká díla přiblíží pohledem své profese, prvním bude známý český párový terapeut Honza Vojtko. 

V sobotu a neděli (10. a 11. 9.) pak bude vstup do všech výstav MUO zdarma.

Vrchol programu pak přijde s nedělí. Hned po otevření Muzea umění začne poslední komentovaná prohlídka výstavy Domov a svět, která vám ukáže umělecký pohled na středoevropskou krajinu. Provádět vás bude její autorka Barbora Kundračíková.

Ve 14:00 pak začínají rovnou dvě akce. Výstavou Květy trpělivosti, která v kryptě olomoucké katedrály osvětluje roli květin v liturgickém umění a návštěvníkům nabízí například mešní roucho vyšité samotnou císařovnou Marií Terezií, vás provedou její autorky Helena Zápalková a Jitka Jonová. V kapli Božského Srdce Páně ve Fakultní nemocnici vás zase s tímto zajímavým prostorem, a především jeho vznikem seznámí během své přednášky Šárka Belšíková. Kdo by rád stihl obě akce nemusí zoufat, protože v 16:00 se bude konat další komentovaná prohlídka výstavy Květy trpělivosti.

V 15:00 bude pokračovat program ve Fakultní nemocnici, a to představením budoucí umělecké intervence Jaro Vargy a Lucie Tkáčové do tamějšího skleníku nesoucí název Zahrada světla. Těšit se můžete na diskusi s autory za účasti architektů Jana Mléčky a Vojtěcha Jemelky, botanika Václava Dvořáka a kurátorka Trienále SEFO 2021 Barbory Kundračíkové.

Den pak zakončí komentovaná procházka areálem nemocnice s Vilémem Švecem.