AKTUALITA | 7. 10. 2015

AKTUALITA | 7. 10. 2015

Muzeum umění Olomouc uzavřelo společně Spolkem přátel muzea 21. září veřejnou sbírku, jejíž výtěžek je určen na nákup souboru 33 serigrafií světoznámého umělce a zakladatele op-artu Victora Vasarelyho. První veřejná sbírka v historii muzea nakonec vynesla více než 58 tisíc korun. Na kontě veřejné sbírky, kterou v červnu vyhlásil Spolek přátel Muzea umění, bylo 51 400 korun. Donátoři mohli přispívat také do kasičky v pokladně Muzea moderního umění. Ta obsahovala 6 878 korun. Děkujeme tímto všem donátorům a můžeme je ubezpečit, že i díky nim budou Vasarelyho díla ozdobou našich sbírek.

Děkujeme těmto donátorům:
Spolek přátel MUO
manželé Burešovi
Jan Bartušek
Lenka Havelková 
Ing. Alena Davidová 
Ing. Jan Haering 
Ing. Jan Havel 
Vladimír Kuhn 
Ĺubomír Ragan
Mgr. Petr Vejbor
Danuše Holzerová 
Olga Ficnerová 
Alexandr Jeništa 
Martina Potůčková 
Michaela Johnová Čapková 
Jan Dvořák
i všem dalším anonymním dárcům.