AKTUALITA | 4. 3. 2019 Mezinárodní edukační program projektu ArtCoMe pokračuje dál. Středoškoláci ze čtyř zemí mají nyní za úkol vytvořit vybranému umělci fane page na Facebooku a seznámit širokou veřejnost s vybranými osobnostmi. 

AKTUALITA | 4. 3. 2019

Následující studentské setkání v rámci projektu ArtCoMe se uskuteční začátkem dubna pod záštitou Mezinárodního centra kultury v Krakově a účastníkům opět nabídne řadu tvůrčích workshopů a nových zkušeností. Již v těchto týdnech se ale zapojení studenti pustili do realizace nové výzvy, která je má na krakovské setkání připravit.

„Tentokrát jsme se zaměřili na životní osudy umělců, jejichž tvorba je prezentovaná na výstavě Rozlomená doba 1908–1928. Každý tým si vybral jednoho umělce či umělkyni ze své země, se kterými se chtějí v následujících týdnech lépe seznámit a také jejich život a dílo představit co nejširší veřejnosti,“ prozradila lektorka Terezie Čermáková, autorka koncepce vzdělávacího programu. Pro vybraného umělce spravují nyní studenti fan page na Facebooku a mají tak za úkol najít vhodné způsoby, jak získané informace předat dál zajímavou formou. 

A které osobnosti středoevropské avantgardy studenty zaujaly? Podívejte se na jejich fan page.

| Gymnázium Olomouc–Hejčín | JOSEF ČAPEK

| VII Prywatne Liceum im. Mikołaja Reja, Krakov | KATARZYNA KOBRO

| Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava | ANTON JASUSCH

| Pécsi Apáczai Csere János (ANK) Gimnázium | IMRE SZOBOTKA