AKTUALITA | 4. 4. 2019 Již zítra začíná druhé mezinárodní setkání středoškolských studentů zapojených do projektu ArtCoMe, tentokrát pod záštitou Mezinárodního centra kultury v Krakově.

AKTUALITA | 4. 4. 2019

Již zítra začíná druhé mezinárodní setkání středoškolských studentů zapojených do projektu ArtCoMe, tentokrát pod záštitou Mezinárodního centra kultury v Krakově.

Město polských králů se v následujících dnech stane hlavním dějištěm mezinárodního vzdělávacího programu a přivítá studenty z Olomouce, Bratislavy, Pécse a samozřejmě také Krakova. Studenti se mohou těšit na čtyři dny plné tvůrčích workshopů, které prohloubí jejich zkušenost s vybranými tématy výstavy Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední Evropě.

„Zaměření jednotlivých workshopů přímo vychází ze samostatné přípravy studentů a dále rozvíjí získané znalosti. Zapojení studenti totiž již několik týdnů objevují životní osudy čtyř umělců středoevropské avantgardy a vytváří pro ně fan page na Facebooku,“ uvedla lektorka Terezie Čermáková, autorka koncepce vzdělávacího programu.

A co si pro studenty připravili lektoři z Mezinárodního centra kultury v Krakově? „Studenti budou mít možnost předat znalosti o svém umělci muzejním návštěvníkům formou krátkých komentovaných prohlídek. Vyzkouší si také práci v mezinárodních týmech, seznámí se s prací kurátora a budou objevovat rozmanité možnosti interpretace umění,“ prozradila lektorka MCK Angelika Madura.

Ještě než zahájíme setkání v Krakově, připomeňme si, co již studenti zažili během předchozího setkání v Olomouci.