AKTUALITA | 3. 3. 2016 Výraznou slevu třinácti publikací nabízí milovníkům výtvarného umění Muzeum umění Olomouc.

AKTUALITA | 3. 3. 2016

Výraznou slevu třinácti publikací nabízí milovníkům výtvarného umění Muzeum umění Olomouc. Mezi zlevněnými tituly jsou katalogy k výstavám starého i moderního umění, například úvodní svazek k výstavě Od gotiky k renesanci, Olomoucká obrazárna III věnovaná středoevropskému malířství 16. – 18. století, ale také monografie fotografa Iva Přečka nebo kniha o architektonickém díle bratrů Šlapetových. 

Sleva dosahuje 50 a více procent. Například třetí Olomoucká obrazárna původně stála 700 korun a nyní ji nabízíme za 200 korun. Zlevněné publikace jsou v prodeji v pokladně Muzea moderního umění v Denisově ulici a v knihkupectví Arcidiecézního muzea Olomouc nebo prostřednictvím e-shopu také na internetových stránkách www.olmuart.cz.

Zlevněné tituly

Mezi tradicí a experimentem
Cena: 20 Kč

Jedna z mála přehledných příruček-katalogů, poskytujících čtenáři základní přehled o historii a vývoji české kresby s akcentem na experimentální přístupy, kterým doposud nebyla v odborné literatuře věnována příliš velká pozornost (konceptuální a projektová kresba, vizuální poezie, autorské knihy).

Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400- 1550. Úvodní svazek. I. díl
Cena: 100 Kč

Úvodní svazek přináší k vymezenému tématu odborné texty historického, uměnovědného a archeologického charakteru, spolu s fotodokumentací výstav v Brně, Olomouci, Opavě a Římě. Podstatnou část tvoří také příslušná bibliografie a řada rejstříků (jmenný, místní, věcný a ikonografický).

Italská kresba 17. století. Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci
Cena: 200 Kč

V katalogu je zpracována podstatná část původní sbírky olomouckého malíře a děkana augustiniánské kanonie v Olomouci Antonína Martina Lublinského (1636-1690) se zaměřením na kresby italské provenience (Florencie, Řím a Benátky) z rozmezí osmdesátých let 16. století a roku 1690.
Lubomír Šlapeta 1908 – 1983. Čestmír Šlapeta 1908 – 1999. Architektonické dílo
Cena: 200 Kč

Obsáhlý katalog představuje celoživotní dílo významných architektů, působících od počátku 30. let minulého století v severomoravském regionu, bratry Lubomíra a Čestmíra Šlapetovi.

Agostino Ciampelli 1565-1630. Kresby
Cena: 20 Kč

Součástí této kolekce starých 16. a 17. století kreseb ve Vědecké knihovně v Olomouci je početná sbírka kreseb florentského malíře Agostina Ciampelliho, který značnou část svého tvůrčího života prožil v Římě. Katalog seznamuje čtenáře nejen s kresbami dochovanými v Olomouci, ale se všemi kresbami uloženými ve světových sbírkách.

Agostino Ciampelli 1565-1630. Disegni
Cena: 20 Kč

Ivo Přeček
Cena: 50 Kč

Obrazová monografie významného olomouckého fotografa.

Pavel Herynek. Šperky, objekty, kresby 1974-2004
Cena: 40 Kč

Profil tvůrčí osobnosti Pavla Herynka, známého představitele českého moderního šperku.

Karel Kašpařík 1899-1968
Cena: 30 Kč

Monografie významného olomouckého fotografa.

Jiří Lindovský. Práce z let 1967-2002
Cena: 40 Kč

První monografické zpracování rozsáhlé kreslířské a malířské tvorby jednoho z nejzajímavějších českých autorů zabývajících se vztahem mezi technikou a přírodou.

Josef Bergler a grafika v Praze 1800-1830
Cena: 200 Kč

Velká obrazová monografie objasňuje stylové i obsahové souvislosti tvorby okruhu Josefa Berglera. Zahrnuje první ucelený soupis grafického díla, který se opírá o Berglerovu pozůstalost v Grafické sbírce Národní galerie v Praze a dále o fondy pražského Umělecko-průmyslového musea, Oberhausmuseum v Pasově, Moravské galerie v Brně a soukromé sbírky Patrika Šimona.

Olomoucká obrazárna III / Středoevropské malířství 16. – 18. století
Cena: 200 Kč

Olomouc Picture Gallery III
Cena: 200 Kč