AKTUALITA | 13. 9. 2016 Originální obraz El Greka Klanění pastýřů už je sice zpátky v Metropolitním muzeu v New Yorku, ale v expozici Arcidiecézního muzea Olomouc si jej ještě stále můžete připomenout.

AKTUALITA | 13. 9. 2016

Originální obraz El Greka Klanění pastýřů už je sice zpátky v Metropolitním muzeu v New Yorku, ale v expozici Arcidiecézního muzea Olomouc si jej ještě stále můžete připomenout. Nahradil jej totiž „živý obraz“, který vznikl při fotografickém happeningu 29. srpna.

Při příležitosti vystavení obrazu španělského manýristy vyhlásilo Muzeum umění Olomouc veřejný konkurz na ztvárnění jednotlivých postav. Zájemců nakonec bylo tolik, že vznikly dvě varianty živého obrazu. O tom, která varianta bude vystavena, znovu rozhodovala veřejnost hlasováním na sociálních sítích a muzejním webu. Zvítězila varianta A, která získala 102 hlasů, zatímco varianta B 89 hlasů. Fotografii jsme vytiskli ve velikosti El Grekova originálu a vy si ji můžete v Arcidiecézním muzeu prohlédnout do 18. září.

Vytváření živého obrazu je podle lektora a iniciátora happeningu Marka Šobáně vděčná animační metoda, s níž běžně pracuje při zprostředkování umění. Přesto ale cítil zodpovědnost, aby si lidé, kteří přijeli z dálky, neřekli, že to byla marná cesta. Další živý obraz v plánu nemá. „Nerad bych se opakoval. S uměním umíme pracovat ještě i jinými způsoby,“ řekl Šobáň.

El Grekovo Klanění pastýřů do Olomouce zapůjčilo Metropolitní muzeum v New Yorku výměnou za zápůjčku Tizianova obrazu Apollón a Marsyas ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Vystavení zhruba metr a půl vysokého obrazu z let 1605 – 1610 bylo součástí oslav deseti let od otevření Arcidiecézního muzea Olomouc. Při této příležitosti se také dočkala komplexní obměny jeho stálá expozice Ke slávě a chvále.