AKTUALITA | 13. 6. 2016 Za podporu a rozvoj kulturní spolupráce mezi visegrádskými zeměmi získalo Muzeum umění Olomouc Mezinárodní visegrádskou cenu.

AKTUALITA | 13. 6. 2016

Za podporu a rozvoj kulturní spolupráce mezi visegrádskými zeměmi získalo Muzeum umění Olomouc Mezinárodní visegrádskou cenu. Rozhodli o tom ministři kultury zemí V4 na svém zasedání v Plzni ve dnech 9. – 10. června. Cenu si zástupci muzea převezmou příští rok na zasedání ministrů v polské Wroclavi.

Visegrádská cena byla olomouckému muzeu udělena zejména za postupné naplňování ideje projektu Středoevropského fóra Olomouc, který počítá se sbírkotvornou, expoziční a publikační činností zaměřenou na výtvarnou kulturu středoevropského regionu po 2. světové válce. Přestože se dosud nepodařilo realizovat jeho stavební část, tedy novou budovu v proluce sousedící se stávajícím objektem muzea, již od roku 2002 zahrnuje muzeum do svého výstavního plánu prezentace výtvarné kultury zemí V4, věnuje se také akviziční činnosti a intenzivně spolupracuje s partnery ze zemí visegradského prostoru. „Významným počinem v tomto směru je CEAD – stále se rozvíjející internetová databáze umělců střední Evropy, jejíž vznik podpořil Mezinárodní visegradský fond,“ doplnil ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup, který si Mezinárodní visegrádské ceny velice váží. „Snažíme se naplňovat ideu Středoevropského fóra, a to přesto, že nám rozpočet nedovoluje naplnit všechny naše plány. O to více nás těší, že se našim aktivitám dostalo prestižního uznání od ministrů kultury visegrádských zemí,“ uvedl Soukup. 

Podle ministra kultury Daniela Hermana udělení ceny potvrzuje, že Muzeum umění Olomouc je výjimečná instituce. „Letošní rok je pro Muzeum umění na ceny bohatý, neboť kromě visegrádské ceny nedávno získalo pro Arcidiecézní muzeum Olomouc prestižní ocenění Evropské dědictví. Je tak vidět, že péče o staré i moderní umění je v Olomouci na vysoké úrovni,“ řekl ministr na tiskové konferenci v Plzni.

Cenu si zástupci Muzea umění Olomouc převezmou příští rok na dalším zasedání ministrů kultury V4 v polské Wroclavi. Mezinárodní visegrádskou cenu udělují ministři kultury zemí V4 od roku 2004. Oceňují tak práci a úsilí jednotlivců i organizací, které svou činností přispívají k podpoře a rozvoji kulturní spolupráce mezi visegrádskými zeměmi. Mezi dosavadními laureáty jsou například Mezinárodní centrum kultury v Krakově, Mezinárodní festival Divadlo Plzeň, slovenský skladatel Vladimír Godár nebo maďarský spisovatel György Spiró.

Vybrané mezinárodní projekty Muzea umění Olomouc:

Mezi tradicí a experimentem, Mezinárodní centrum kultury, Krakov, 2001

Blízká vzdálenost, Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru, 2002

Victor Vasarely | Ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi, 2007

Středoevropské forum Olomouc III. | Maďarsko, 2010

Dům milovníka umění, Mezinárodní centrum kultury, Krakov, 2010

Středoevropské forum Olomouc IV | Slovensko | Slovenské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc, 2011

Vládcové snů, Mezinárodní centrum kultury, Krakov, 2014

Alfred Lenica | Barva – Gesto – Podvědomí, 2015