AKTUALITA: 10 02 2023 Ve věku devadesáti čtyř let zemřela grafička, ilustrátorka a pedagožka Květa Pacovská. Její tvorba zahrnuje prostorové sochy a objekty, kresby, instalaci i experimentální autorské knihy, právě těmi se můžou pochlubit sbírky Muzea umění Olomouc.

AKTUALITA: 10 02 2023

Před čtyřmi dny se uzavřel kruh tvůrčí dráhy mimořádné výtvarné umělkyně Květy Pacovské (1928–2023), kterou si široká veřejnost spojuje zejména s její ilustrátorskou tvorbou. Za všechny ilustrační počiny, které jsou dnes velmi vyhledávané sběrateli, zmiňme její nadčasové ilustrace knihy Carla Sandburga Pohádky z bramborových řádek, která vyšla v roce 1972. Vedle toho se Květa Pacovská souběžně neméně invenčně zabývala rovněž malířskou, sochařskou a volnou grafickou tvorbou, jejíž výsledky však začaly být v českém prostředí patřičně doceňovány až v posledním desetiletí. Naopak v zahraničí byla její nekonvenční tvorba značně oceňována již od 90. let. V letech 1992–1994 působila Květa Pacovská jako hostující profesorka na Vysoké škole umění v Berlíně a v roce 1998 na britské Kingston University. V roce 1999 jí byl udělen čestný doktorát Honorary Doctor of Design na Kingston University ve Velké Británii. V letech 1995–1997 realizovala projekt zahrady v Chihiro Art Museu Azumino v Japonsku, kde je velmi ceněna i její ilustrátorská práce. 

Květa Pacovská je rovněž oceňována jako tvůrkyně experimentálních autorských knih pro děti i pro dospělé, které s velkým úspěchem vyšly již ve více než dvaceti zemích světa. Mezi její nejcennější a technologicky nejnáročnější autorské knihy patří kniha Scarp, která je v rámci českých institucí zastoupena pouze ve sbírce Muzea umění Olomouc. Tuto mimořádnou knihu, kterou lze stručně charakterizovat jako svébytné prostorové kontinuum, vydalo v roce 1997 pražské nakladatelství Aulos v pouhých deseti výtiscích. S výjimkou několika soukromých sběratelů vlastní tuto pozoruhodnou knihu jen zahraniční instituce. Vedle Scarpu, který je součástí „zlatého fondu“ podsbírky autorských knih, je Květa Pacovská zastoupena v muzejní sbírce ještě třemi unikátními autorskými knihami a 7 grafickými listy ze 60.–80. let.

Ladislav Daněk
kurátor sbírky obrazů MUO