AKTUALITA 29 06 2022 Z Polska dorazila smutná zpráva, ve věku 78 let zemřel malíř, grafik, vysokoškolský pedagog, průkopník počítačového umění v Polsku a přítel Muzea umění – Jan Pamuła. Jeho retrospektivní výstavu jste loni mohli vidět v rámci Trienále SEFO 2021 v Olomouci.

AKTUALITA 29 06 2022

Zemřel Jan Pamuła – polský grafik, malíř, vysokoškolský pedagog a průkopník počítačového umění v Polsku – jedna z klíčových osobností olomouckého Trienále SEFO 2021.

„Jan Pamuła patřil nejen k nestorům polského poválečného geometrického umění, ale zároveň byl považován za významnou kulturní osobnost demokratického smýšlení s širokým rozhledem a bohatými mezinárodními zkušenostmi a kontakty. Významná byla také jeho pedagogická, publikační, přednášková a kurátorská činnost. V letech 2002–2008 byl rektorem Akademie výtvarných umění v Krakově a byl nositelem řady domácích i zahraničních ocenění za svoji tvůrčí i další činnost, která byla ve všech směrech velmi bohatá a rozsáhlá,“ říká kurátorka jeho loňské výstavy Štěpánka Bieleszová. „Profesor Pamuła byl bezesporu osobnost renesančního založení,“ dodává.

„Základním principem Pamułových malířských děl bylo postupné dělení celého obrazu vždy na čtyři prvky. Což znamená, že celé pole obrazu je vždy rozděleno na čtyři části, a následně každá z částí na další čtyři a všechny následující znovu na čtyři a tak dále, až do velmi malé velikosti. Připočteme-li k tomu ještě to, že do tohoto principu malíř zapojil velmi promyšlené použití barev, tak ve výsledku z racionálně založené kompozice obrazu vzniká emocionálně působivá jemně chvějivá síť, odkazující až k představám o jedné z možných podob universa,“ vysvětluje další z kurátorů výstavy Ladislav Daněk.

Jan Pamuła osobně dorazil loni v červnu i na zahájení své olomoucké výstavy, při té příležitosti s ním vedl rozhovor matematik Jan Andres. Přečíst si jej můžete zde:

 

 

Zde vám Pamułovo dílo přiblíží autorka jeho olomoucké výstavy Beata Gawrońska-Oramus: