AKTUALITA | 6. 6. 2017 V úterý 6. června 2017 přišla ze Slovenska smutná zpráva – zemřel významný slovenský umělec, zásadní postava neoficiální kulturní scény druhé poloviny dvacátého století a politický emigrant Jozef Jankovič. Muzeum umění Olomouc chystá na letošní podzim výstavu jeho děl.

AKTUALITA | 6. 6. 2017

V úterý 6. června 2017 přišla ze Slovenska smutná zpráva – zemřel významný slovenský umělec, zásadní postava neoficiální kulturní scény druhé poloviny dvacátého století a politický emigrant Jozef Jankovič.

Svým expresivním sochařským jazykem se smyslem pro černý humor a ironickou nadsázku cílil do hloubi individuálního i společenského údělu člověka a jeho existenciálních limit – deformovaná lidská figura byla nakonec filosofickým ohniskem jeho tvorby. Stejně nekonvenčně a inspirativně jako využíval zavedených metod uměleckého vyjádření, se také aktivně podílel na veřejném životě. Jako pedagog Vysoké školy výtvarného umění v Bratislavě a její první porevoluční rektor zásadně ovlivnil nastupující vlnu umělců. 

          Josef Jankovič                 (*8. 11. 1937 – + 6. 6. 2017)       Bratislavský rodák byl vůdčí osobností slovenského sochařství. V roce 1962 ukončil Vysokou školu výtvarného umění a od té doby slavil se svými díly velké mezinárodní úspěchy. K jeho nejznámějším pracem patří památník Obete varujú v areálu Muzea SNP v Banské Bystrici. Komunistickým režimem byl ale donucen emigrovat. Po roce 1989 se na Slovensko vrátil a stal se rektorem Vysoké školy výtvarného umění v Bratislavě. V lednu 1990 zasáhl i do politiky jako poslanec Sněmovny lidu. 

Výstava v Olomouci

Muzeum umění Olomouc připomene jeho esprit a význam velkou podzimní retrospektivou. Ta představí nejvýznamnější díla Jankovičovy tvorby z konce šedesátých a začátku sedmdesátých let, tedy času formování osobních výtvarných programů a reakcí na nejaktuálnější evropské umělecké tendence, kdy Jankovič přišel právě s motivem naddimenzovaných lidských končetin, přecházejícím k expresivním plastikám s poselstvím naléhavého apelu v rámci aktuálního celospolečenského dění. Nebudou chybět ani stěžejní ukázky dokreslující autorovo tvůrčí uvažování v následujících letech, kdy se v rámci postmoderního tvarosloví ke slovu dostala groteska a svérázně podala pocit pramenící z hledání svobody a absurdnosti zažívaných situací. Výstava začne 12. října.

Jozef Jankovič byl držitelem významných ocenění: Grand Prix Bienále Danuvius v Bratislavě (1968), Bienále mladých v Paříži (1969), Herderovy ceny (Vídeň, 1983). Reprezentoval Slovensko na Bienále v Benátkach (1970, 1995), na výstavě východoevropské avantgardy s názvem Europa-Europa v Bonnu (1994) a řadě dalších. Od roku 1990 působil jako profesor na VŠVU v Bratislavě.

Open Call│Otevřená výzva pro umělce: Plynutí času

V rámci výstavy Muzeum umění Olomouc vyhlásilo otevřenou výzvu pro umělce při příležitosti konání výstavy sochaře Jozefa Jankoviče, jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečného slovenského umění.

Vizuální umělci z různých oborů a zemí se mohou zúčastnit se svými uměleckými projekty v elektronické podobě (pohyblivý/statický obraz, animace, video, nová média).

Více informací najdete ZDE