AKTUALITA | 16. 12. 2015 Ve věku 80 let zemřel v pondělí 14. prosince náhle sochař Aleš Veselý.

AKTUALITA | 16. 12. 2015

Ve věku 80 let zemřel v pondělí 14. prosince náhle sochař Aleš Veselý. Věnoval se malbě, kresbě i instalaci, ale proslulým se stal především díky monumentálním sochařským dílům. Muzeum umění Olomouc s Alešem Veselým dlouhodobě spolupracovalo. Nejen že jsou reprezentativní ukázky jeho tvorby součástí muzejních sbírek, ale jeho slavná obří socha Kaddish – Modlitba za zemřelého měla vévodit vstupní části novostavby Středoevropského fóra Olomouc.

Tvorba Aleše Veselého se formovala v umělecké generaci, která hledala východiska ze stereotypů jak ideologicky diktovaného socialistického realismu, tak nově objevovaného modernismu. Zajímaly je možnosti práce s malířskou a sochařskou hmotou, chtěli jejím prostřednictvím vyjádřit své niterné pocity a filozofické názory. Jejich generačním vystoupením byly dvě neoficiální výstavy Konfrontace IKonfrontace II, z nichž ta druhá proběhla v ateliéru Aleše Veselého.

Přítomnost na obou výstavách byla pro Aleše Veselého důležitým momentem, od nějž se odvíjela jeho další tvorba přes účast na Bienále mladých v Paříži (1965), kde získal Cenu kritiky za sochu Židle uzurpátor, až po pozvání na mezinárodní Sympózium prostorových forem v Ostravě (1967), kde měl poprvé možnost pracovat s velkými formáty. Vznikla tam dnes již pravděpodobně nejvýznamnější česká plastika 2. poloviny 20. století Kaddish – Modlitba za zemřelého (1967 – 1968).

Právě toto monumentální dílo mělo být podle původního projektu vztyčeno před vstupem do Středoevropského fóra Olomouc. V roce 2010 dokonce muzeum využilo Veselého výstavy v Litomyšli, v tamních klášterních zahradách nechalo vystavět dvanáctimetrové lešení a simulovalo různé umístění sedmimetrové sochy. Projekt Středoevropského fóra však nakonec nezískal evropskou dotaci a z této spolupráce sešlo.

Muzeum však do sbírek získalo jednu ze sedmi třímetrových ocelových plastik, které vznikly na konci 60. let, a to Pavoučí věž. Ta měla být přípravnou variantou k soše Věž – Zvon, jíž se chtěl Aleš Veselý účastnit soutěže pro Památník Terezín (1968). Na kontrastech lability a stability, hmoty a křehkosti vybudoval sochu evokující tísnivou atmosféru místa. Jak použité materiály a způsob jejich aplikace, tak existenciální myšlenkové zázemí staví dílo Aleše Veselého do kontextu světoznámých tvůrců, jako jsou Jean Tinguely nebo Richard Stankiewicz.

K jeho známým dílům z poslední doby patří Brána nenávratna v pražských Bubnech upomínající na židovské transporty. Odhalena byla letos 9. března. Poslední realizovanou prací Veselého byla socha Síla neodvratnosti, kterou odhalil také tento rok v Terezíně. 

Čest jeho památce!