AKTUALITA: 11 05 2022 S hlubokou lítostí musíme oznámit, že zemřel dlouholetý spolupracovník a významný donátor našeho muzea pan Ing. Otto Babler.

AKTUALITA: 11 05 2022

Ve věku nedožitých 92 let zemřel minulý pátek náš dlouholetý spolupracovník a donátor Muzea umění Olomouc pan Otto Babler.

„Díky jeho laskavosti a zájmu o výtvarnou a knižní kulturu převzalo Muzeum umění do správy nesmírně cennou knihovnu jeho otce, překladatele a bibliofila, O. F. Bablera,“ připomněl Nikolas Proksch, vedoucí Knihovny MUO.

První velké představení této sbírky i za přítomnosti pana Otty Bablera přišlo s výstavou Listování v roce 2009 a knižní díla z ní obohacují muzejní výstavy dál.

Vzpomínáme a děkujeme za všechny ty krásné rozhovory o knihách, umění, kultuře…