AKTUALITA: 21 03 2022 Přinášíme smutnou zprávu z Rakouska. 13. března 2022 zemřel bývalý rakouský vicekancléř a mimo jiné také spoluautor knihy Revize střední Evropy, kterou MUO vydalo v minulém roce, Erhard Busek.

AKTUALITA: 21 03 2022

Minulý týden náhle zemřel ve věku nedožitých 81 let bývalý rakouský vicekancléř, ministr školství, předseda Rakouské lidové strany a především velký Evropan i přítel naší republiky Dr. Erhard Busek. Dosavadní předseda rakouského Institutu pro Podunají a střední Evropu byl neúnavným a mezinárodně respektovaným zastáncem sjednocené Evropy, který takřka celou svou diplomatickou, politickou i kulturní cestu zasvětil myšlence zvané Mitteleuropa – tedy střední Evropě. Aktivně podporoval (nejen) její národy ve vzájemné spolupráci, za svou činnost byl oceněn vládami mnoha evropských zemích, dvanáct evropských univerzit mu udělilo čestný doktorát,  přednášel na prestižních institutech po celém světě, vydával významné publikace zabývající se politickými otázkami jižní, východní a střední Evropy.

V rámci mezinárodní konference Zrod moderního Středoevropana proběhnuvší pod hlavičkou MUO přednesl publiku svůj působivý příspěvek na toto téma také v Kroměříži v roce 2018. Jeho poslední kniha s titulem Revize střední Evropy, jejímž spoluautorem je rakouský diplomat Emil Brix , vyšla ve spolupráci s Muzeem umění na podzim roku 2021 v českém překladu v rámci nové edice Fórum. Publikace nese výmluvný podtitul Proč o budoucnosti Evropy rozhoduje středoevropský region a takřka v každé kapitole apeluje, v duchu myšlenek svého autora, na nepostradatelnost vzájemných jednání, na důležitost intenzivní politické, vědecké i společenské spolupráce uvnitř i vně tohoto regionu, to vše ve jménu zachování trvalého míru na starém kontinentu. Je smutnou ironií osudu, že Erhard Busek musel na samém sklonku svého života přihlížet děsivé skutečnosti dneška, nové válce v Evropě. O to naléhavější však je jeho odkaz, který tu naštěstí zůstává.