ZDÍKŮV PALÁC OTEVŘE UŽ NA VELKÝ PÁTEK

Zdíkův palác
Zdíkův palác

Olomouc se pyšní jednou z nejvýznamnějších obytných staveb vrcholně románské Evropy – palácem biskupa Jindřicha Zdíka, a právě ten se veřejnosti otevře už v pátek 29. března. Zpřístupněna bude nejen část se vzácnými románskými okny, ale samozřejmě také gotická křížová chodba s nástěnnými malbami, která je od loňského roku otevřena ve všech čtyřech ramenech.

„Zdíkův palác je každoročně otevřený od dubna do konce září. Letos jsme se rozhodli s ohledem na Velikonoce a velmi dobré počasí udělat výjimku a zpřístupnit jej veřejnosti o pár dnů dříve. Návštěvníci Arcidiecézního muzea tak budou moct poprvé nahlédnout do Zdíkova paláce už na Velký pátek,“ říká tiskový mluvčí MUO Tomáš Kasal.

Palác samotný byl rezidencí olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin 12. století. Jindřich Zdík je pokládán za syna kronikáře Kosmy. Díky svému vzdělání a také častým stykům s vlivnými kruhy v zahraničí získal široký kulturní i politický přehled, který mu umožnil uskutečnit mnohé odvážné plány, například uvedení premonstrátského řádu do českých zemí nebo pokus o reformu moravské církve. Biskup Zdík však nebyl jen politik a reformátor, ale také milovník umění. Ze zahraničních cest si přiváděl mnohé vynikající sochaře, kameníky nebo iluminátory, kteří pro něj v Olomouci vytvářeli obdivuhodná díla.

Vznik olomoucké rezidence souvisí s výstavbou kostela sv. Václava, který založil na počátku 12. století olomoucký kníže Svatopluk. Stavbu dokončil biskup Zdík. V sousedství kostela si nechal postavit reprezentační palác, k němuž přiléhala menší křížová chodba obdélníkového půdorysu a kapitulní dům určený pro společný život kněží. V roce 1141 sem biskup natrvalo přesídlil spolu s dvanácti kanovníky. Architektura rezidence neměla v českých zemích 12. století obdoby. Biskupův palác byla patrová stavba obdélníkového půdorysu. Přízemí sloužilo jako hospodářská budova. První poschodí, které je nyní součástí prohlídkové trasy Arcidiecézního muzea, sloužilo jako soukromá rezidence. Původní podlaha byla níže než lávka, po níž prochází návštěvníci. Lávka totiž spočívá na gotické klenbě, která byla na místě zbořeného románského paláce vztyčena při stavbě křížové chodby ve 14. století.

Palác samotný byl rezidencí olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin 12. století. Jindřich Zdík je pokládán za syna kronikáře Kosmy. Díky svému vzdělání a také častým stykům s vlivnými kruhy v zahraničí získal široký kulturní i politický přehled, který mu umožnil uskutečnit mnohé odvážné plány, například uvedení premonstrátského řádu do českých zemí nebo pokus o reformu moravské církve. Biskup Zdík však nebyl jen politik a reformátor, ale také milovník umění. Ze zahraničních cest si přiváděl mnohé vynikající sochaře, kameníky nebo iluminátory, kteří pro něj v Olomouci vytvářeli obdivuhodná díla.

Vznik olomoucké rezidence souvisí s výstavbou kostela sv. Václava, který založil na počátku 12. století olomoucký kníže Svatopluk. Stavbu dokončil biskup Zdík. V sousedství kostela si nechal postavit reprezentační palác, k němuž přiléhala menší křížová chodba obdélníkového půdorysu a kapitulní dům určený pro společný život kněží. V roce 1141 sem biskup natrvalo přesídlil spolu s dvanácti kanovníky. Architektura rezidence neměla v českých zemích 12. století obdoby. Biskupův palác byla patrová stavba obdélníkového půdorysu. Přízemí sloužilo jako hospodářská budova. První poschodí, které je nyní součástí prohlídkové trasy Arcidiecézního muzea, sloužilo jako soukromá rezidence. Původní podlaha byla níže než lávka, po níž prochází návštěvníci. Lávka totiž spočívá na gotické klenbě, která byla na místě zbořeného románského paláce vztyčena při stavbě křížové chodby ve 14. století.

Románský biskupský palác tvoří jeden turisticky atraktivní celek s Arcidiecézním muzeem od září roku 2006. Projít bezbariérově z bývalého kapitulního děkanství do křížové chodby a románského paláce je přitom možné poprvé v tisíciletých dějinách paláce. Při rozsáhlé rekonstrukci objektu totiž vznikly nové výstavní sály (Nové sklepení a Nová síň), díky kterým návštěvníci projdou ze suterénů purkrabství přímo do křížové chodby románského biskupského paláce.

JINDŘICH ZDÍK V TELEVIZI

Letošní Velký pátek se pak k Jindřichu Zdíkovi vztahuje ještě jednou událostí, a to televizní premiérou nového dokumentu režiséra Theodora Mojžíše Olomoucký biskup uprostřed Evropy, který uvede v 17:25 druhý kanál České televize.

Za zrodem filmu stála nedávná několikaletá rekonstrukce Arcidiecézního muzea a jeho nedílné součásti – Zdíkova paláce. „Tyto stavební úpravy pro mě byly velkým impulzem k práci na filmu a důležitý byl také vznik nové stálé expozice o Svatováclavském návrší, kde je samozřejmě také kladen důraz na biskupa Zdíka. Jeho osoba je obecně velmi zajímavá a pro naši historii i důležitá,“ říká režisér filmu Theodor Mojžíš. „Stavební úpravy muzea i románského paláce nabídly možnost dostat se doslova pod povrch až do doby vzdálené tisíc téměř let. Využili jsme toho a pustili jsme se do natáčení dokumentu, který – jak název napovídá – dalece přesahuje olomoucké hranice.“

Film postupně spojuje jednotlivé útržky a poznatky o Zdíkovi do jednoho celku. Tvůrci se vydali po biskupových stopách po celé Evropě a zavítali i do Svaté země. „Základním bodem tehdejšího křesťanství byl Řím, město papežů, kam Zdík pravidelně a poměrně často jezdil. Stejně tak pobýval na říšských sněmech v Řezně. Nejvíc jej však ovlivnily dvě cesty do Svaté země. O první píše stručně ve své kronice Kosma, více víme o té druhé, kde byl téměř celý rok. Pro Zdíka byly tyto cesty inspirací a impulsem k zakládání klášterů v českých zemích – na Strahově či v Litomyšli. Navíc mu biskup z Nazaretu věnoval knihu Putování po Svaté zemi a my víme, že Zdíky svatá místa jako Betlém či Galilejské jezero opravdu navštívil, proto jsme se tam také vydali,“ dodává režisér Mojžíš.

Za zrodem filmu stála nedávná několikaletá rekonstrukce Arcidiecézního muzea a jeho nedílné součásti – Zdíkova paláce. „Tyto stavební úpravy pro mě byly velkým impulzem k práci na filmu a důležitý byl také vznik nové stálé expozice o Svatováclavském návrší, kde je samozřejmě také kladen důraz na biskupa Zdíka. Jeho osoba je obecně velmi zajímavá a pro naši historii i důležitá,“ říká režisér filmu Theodor Mojžíš. „Stavební úpravy muzea i románského paláce nabídly možnost dostat se doslova pod povrch až do doby vzdálené tisíc téměř let. Využili jsme toho a pustili jsme se do natáčení dokumentu, který – jak název napovídá – dalece přesahuje olomoucké hranice.“

Film postupně spojuje jednotlivé útržky a poznatky o Zdíkovi do jednoho celku. Tvůrci se vydali po biskupových stopách po celé Evropě a zavítali i do Svaté země. „Základním bodem tehdejšího křesťanství byl Řím, město papežů, kam Zdík pravidelně a poměrně často jezdil. Stejně tak pobýval na říšských sněmech v Řezně. Nejvíc jej však ovlivnily dvě cesty do Svaté země. O první píše stručně ve své kronice Kosma, více víme o té druhé, kde byl téměř celý rok. Pro Zdíka byly tyto cesty inspirací a impulsem k zakládání klášterů v českých zemích – na Strahově či v Litomyšli. Navíc mu biskup z Nazaretu věnoval knihu Putování po Svaté zemi a my víme, že Zdíky svatá místa jako Betlém či Galilejské jezero opravdu navštívil, proto jsme se tam také vydali,“ dodává režisér Mojžíš.

velikonoční otevírací doba MUO:

28 03 2024 OTEVŘENO 10:00 – 18:00

29 03 2024 OTEVŘENO 10:00 – 18:00 (OD PÁTKU JE OTEVŘEN I ZDÍKŮV PALÁC)

30 03 2024 OTEVŘENO 10:00 – 18:00

31 03 2024 OTEVŘENO 10:00 – 18:00

01 04 2024 ZAVŘENO

velikonoční otevírací doba MUO:

28 03 2024 OTEVŘENO 10:00 – 18:00

29 03 2024 OTEVŘENO 10:00 – 18:00 (OD PÁTKU JE OTEVŘEN I ZDÍKŮV PALÁC)

30 03 2024 OTEVŘENO 10:00 – 18:00

31 03 2024 OTEVŘENO 10:00 – 18:00

01 04 2024 ZAVŘENO

VSTUPENKY

zdíkův palác

Arcidiecézní muzeum olomouc

VSTUPENKY

zdíkův palác

Arcidiecézní muzeum olomouc