AKTUALITA | 5. 4. 2016 Emeritní profesor Humboldtovy univerzity v Berlíně Peter Zajac dnes úvodní přednáškou otevřel na půdě Muzea umění konferenci The Deep Flows of the Running Sea.

AKTUALITA | 5. 4. 2016

Renomovaný odborník, literární vědec, kulturní historik, esejista, publicista, vědecký pracovník Ústavu slovenské literatury SAV v Bratislavě a emeritní profesor Humboldtovy univerzity v Berlíně Peter Zajac dnes úvodní přednáškou otevřel na půdě Muzea umění konferenci The Deep Flows of the Running Sea. Pořádá ji Central European Art Database (CEAD), která je součástí Středoevropského fóra.

Zajac se před odborníky z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska věnoval mýtu a mýtům Střední Evropy, jejím proměnám geografickým i topologickým a proměnám chápaní prostoru mezi Západem a Východem. V přelévajících se dějinách, souvislostech, národech a státních hranicích střední Evropy pak vyzvedl společný tmelící prvek, kterým byli Židé. „Byli přítomni ve všech zemích, ale zároveň byli prvkem odlišnosti. Zůstal po nich holocaust jako trauma a stigma.“ řekl Zajac. V závěru přednášky pak Středoevropanství označil dokonce za světový názor. 

Na otázku, jak nahlíží na olomoucké Středoevropské fórum (SEFO) Zajac odpověděl, že jej vítá a vnímá jako nadějný projekt. „Člověk s mou zkušeností to už umí vycítit – v tom projektu je hodně mladého entuziasmu a to znamená i energie. Tu doslova cítím. Pokud bude ten tým mít dost trpělivosti, houževnatosti a času, tak jsem si stoprocentně jistý, že se po nějaké době může to, co se do Středoevropského fóra vloží, mnohonásobně vrátit,“ prohlásil Zajac. Tvrdí, že SEFO má šanci vytvořit účinný princip propojení mezi středoevropskými kulturami. „To bych pokládal za velmi produktivní,“ shrnul Zajac.

Účastníci konference hledali odpovědi na otázky jakým zasadit středoevropské téma do obecného evropského či globálního kontextu.

Konference The Deep Flows of the Running Sea zahajuje pravidelný cyklus mezioborových setkání zaměřených na výzkum socio-kulturního prostředí v zemích visegradského regionu. Prezentaci 12 přednášejících, uzavřelo vystoupení Zuzany Bartošové z Ústavu dějin umění SAV v Bratislavě. Vybrané příspěvky se v červnu dočkají uveřejnění v online sborníku.