AKTUALITA | 10. 12. 2020 Podrobný pohled a zhodnocení zásadního přínosu fotografa Miloslava Stibora v oblasti fotografického školství přináší nová publikace "fotoskupina", kterou vydává MUO. V Základní umělecké škole nesoucí Stiborovo jméno ji zítra pokřtí jeho žáci, kolegové, přátelé i manželka Eva.

AKTUALITA | 10. 12. 2020

Podrobný pohled a zhodnocení zásadního přínosu olomouckého fotografa Miloslava Stibora v oblasti fotografického školství přináší nová publikace fotoskupina, kterou vydává Muzeum umění Olomouc. V olomoucké Základní umělecké škole nesoucí Stiborovo jméno ji pokřtí v pátek 11. 12. v 17 hodin jeho žáci, kolegové, přátelé i manželka Eva.

Miloslav Stibor (1927-2011) je dnes nejen odborníky, ale i nadšenými laiky považován za významnou osobnost a klasika české poválečné fotografie, jehož práce nechybí ve většině publikací a výstav o historii české fotografie. Stiborovo jméno dnes nese Základní umělecká škola v Olomouci, kterou zakládal. Během svého života připravil přes 140 autorských výstav. Jako umělec lpěl na samostatné práci bez přihlížení k dobovým trendům, proslavily ho především vysoce kontrastní fotografické akty a portréty. Jeho nejznámější cyklus 15 fotografií pro Henry Milera je nyní k vidění v ostravské galerii Fiducia.

Uznávaný fotograf a úspěšný pedagog

Od poloviny padesátých let minulého století působil jako pedagog v oblasti fotografie. Za více než půlstoletí vychoval řadu studentů a fotografů. Působil na Univerzitě Palackého v Olomouci či na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Mnozí vynikající fotografové prošli právě jeho fotografickou speciálkou v Lidové škole umění v Olomouci. Nejvýrazněji se do historie zapsala fotoskupina, která se v rámci Stiborovy výuky zformovala na LŠU koncem 80. let minulého století. Její jádro tvořili mimo jiné budoucí profesionální fotografové: Michal Macků (*1963), Jiří Hlobil (*1965), Jiří Kopáč (*1963), Petr Zatloukal (*1956) a Miroslav Schubert (*1961). Dále pak i Josef Masničák (*1965), Markéta Kožušníková (nyní Lehečková, dříve Ondrušková, *1966) a Martina Műllerová (později Hlobilová, *1966). Fotografický obor, který Stibor v Olomouci na LŠU v 60. letech minulého století koncepčně připravil a založil, se stal vzorem pro mnohá další fotografická učiliště po celé republice.

Miloslav Stibor byl také nejen zakladatelem olomoucké Lidové školy umění, ale také jejím dlouholetým ředitelem. Zasadil se o uznání fotografie jako jednoho z uměleckých oborů vyučovaných na lidových školách umění (nynější základní umělecké školy), je autorem dosud nepřekonané učebnice analogové fotografie pro ZUŠ. Kniha fotoskupina vychází k výstavě Emeritní výtvarná fotoskupina LŠU Olomouc v roce 60. výročí od založení školy.

Vydání publikace podpořilo Statutární město Olomouc, Unie výtvarných umělců Olomoucka, Základní umělecká škola Miloslava Stibora, Olomouc, Klub rodičů a příznivců ZUŠ, Muzeum umění Olomouc a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.